Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
2009
Pro
31

Povodně

Snad každý občan této republiky zaregistroval ničivé povodně, které zasáhly naši zemi. Nás hasiče to nenechalo klidné, a proto jsme se chytli myšlenky bratra poslance Karla Černého nějakým způsobem pomoct. Na výborové schůzi se rozhodlo, že pomůžeme jak penězi, tak prací. Za pomoci členů našeho SDH se podařilo získat 22700 kč. V neděli se konala v kapličce v Dolních Hamrech mše svatá, kde byli osloveni návštěvníci, zda by také přispěli a vybrala se částka 2800,-Kč.
   Po složitém pátrání a ve spolupráci s hejtmanem olomouckého kraje jsme vytipovali obec TOMÍKOVICE. V pondělí 6.7.2009 nás 9 dobrovolníků
Karel Černý, Lojza Březina, Bohouš Šimůnek, Pavel Kroupa, Jirka Šípek, Roman Březina, Tomáš Černý, Maruška Šimůnková a Martina Březinová nasedli do vozidla a v 5.00 ráno vyjeli směr Tomíkovice okres Jeseník. Po dlouhé a úmorné cestě jsme přijeli konečně na místo a viděli tu katastrofu a nebylo nám vůbec příjemně. V televizi reportáže byly, ale věřte, že na vlastní oči je ta katastrofa ještě hroznější. Opravdu malinkatý potůček se proměnil  v nekontrolovatelný živel a bral sebou úplně všechno domy, kůlny, pergoly, kurníky, stromy a silnice. Všude bylo bahno a cítit hniloba.
   V Tomíkovicích na nás čekal velitel tamního hasičského sboru pan Jaroslav Mareček. Ukázal nám jejich stařičkou zbrojnici, které se voda taky nevyhnula. Sbor je to mlaďoučký, znovu založený asi před půl rokem a má 12 členů. Nevlastní ani hasičský vůz a vybavení nemají skoro žádné. Starosta a velitel tohoto sboru si sami koordinovali záchranné a uklízecí práce a proto jsme se na místě rozhodli, že námi vybrané peníze pomůžou nejvíc jejich SDH, protože oni budou nejlépe vědět jak s penězi naložit. Na místě pomáhalo více sborů dobrovolných hasičů a armáda. Je v pořádku, že i přes finanční krizi, dokáží dobrovolní hasiči pomoct a nemyslí jen sami na sebe. Všichni bratři hasiči už jsou unavení, pracují tam od rána do noci a v noci si ještě musí hlídat zachráněný majetek, protože se najde ještě mnoho nenechavců, kteří se přiživují na cizím neštěstí. Práce je tam opravdu dost. My jsme dostali za úkol vyčistit zahradu na které původně stála dvoupatrová stodola, zahradní domek a skleník a část koryta řeky. Všechny věci se buď pálí nebo hází do kontejneru kvůli hygieně. Domů jsme přijeli v pozdních hodinách, řádně unavení, ale s krásným pocitem, že jsme pomohli. Proto smekáme před všemi co se podílí na likvidaci škod.
   Chtěla bych touto cestou poděkovat návštěvníkům Mše svaté v Dolních Hamrech za finanční dar, sestrám a bratrům z našeho SDH za vybrané peníze a 9 členům za vykonanou práci.
autor Martina Březinová
 
     Středa 24. a čtvrtek 25. června letošního roku se zapíší do historie povodní v České republice. Sever a střed Moravy zasáhly silné deště, které vyústili v ničivé záplavy se ztrátami na životech.
Povodňová vlna, která se přehnala Novojičínskem, dosáhla dva metry nad úroveň stoleté vody. Vodní toky na Vsetínsku zaplavily až stovky domů a několik silnic.
Hasiči zasahovali při záchraně lidí, kteří byli uvězněni v autech na zaplavených komunikacích, nebo v rodinných domech, ketré již kvůli situaci v okolí nemohli opustit.
Na pomoc bylo do postižených oblastí vysláno víc jak 600 vojáků s technikou, hasiči při záchranných pracích spolupracovali s dalšími záchrannými a bezpečnostními složkami a vedením Moravskoslezkého kraje se starosty postižených obcí.
Tyto záplavy byly horší než v roce 1997 a vyžádaly se 14 lidských životů.
     Od 14. do 16. října vítr a sněžení způsobily kalamitu na celém území České republiky. Hasiči zasahovali u 1500 mimořádných událostí. Nejvíce zásahů bylo v Libereckém, Pardubickém a Moravskoslezkém kraji. Nasazeno bylo celkem 472 jednotek Hasičského záchraného sboru ČR a jednotek dobrovolných hasičů. Zachráněno nebo evakuováno bylo 125 osob.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Pro
30

Zbytek akcí v roce 2009

Sbor má 57 členů a to 28 mužů, 15 žen a 14 dětí a mládeže.
 
 
Přivítali jsme nové členy a to Jiřího Kempu, Filipa Šustra a Milana Šustra.
    
     30. prosince se dožívá 80 let nejstarší člen sboru bratr Josef Šípek, členem je 58. let.K tomuto výročí přejeme hodně zdraví a osobní pohody.
    
     15. března ve věku 82. let odešel z našeho středu bratr Miloslav Matoušek. Členem byl 59 let.
    
     Nové zákony a vyhlášky, problémy v práci dobrovolných hasičů řešili starostové sborů 30. ledna na aktivu v Jamách, kde nás zastupoval bratr Alois Březina a velitel bratr Aleš Poul byl zvolen do výboru okrsku.
    
     10. května a 21. listopadu se na útvaru ve Žďáře nad Sázavou zúčastnil aktivu velitel bratr Aleš Poul.
    
     V neděli 22. listopadu ve Škrdlovicích byly podány informace o návrhu Okr. výboru sborů dobrovolných hasičů o novém rozdělení sborů do nových okrsků. Zde se zúčastnil starosta bratr Alois Březina, velitel Aleš Poul a strojník Roman Březina.
    
     V letošním roce nebyly vzneseny žádné požadavky na preventistu bratra Jiřího Šípka.
 
V sobotu 9. května byly členky a manželky členů mile překvapeny růží z rukou velitele bratra Aleše Poula a bratra Karla Černého a přáním vše nejlepšího k nedělnímu svátku.
 Tradiční soutěžní rok jsme odstartovali v sobotu 23.5.2009  1. ročníkem „Sněženského poháru“ v kategorii ženy. 
 
 Dne 12.6. byla pro předškolní i školní děti připravena zajímavá předváděcí akce.
 
 
     Dne 13.6. jsme zamířili na okresní soutěž. 
Na tu jsme cestovali o trochu dále – do Věchnova, kde nás čekalo fotbalové hřiště trošku z kopečka a studený vítr. Nevíme, které z těchto dvou skutečností měla vliv na náš výkon, ale ženy si odvezly „pouze“ pohár za třetí místo a muži se umístili na osmém místě.
 
Dne 7.6. se před hasičskou zbrojnicí pořádal Dětský den. 
Připravit se, začínáme!!!
Co nás čeká? 9 disciplín. Děti měly za úkol ve zvoleném počtu a pořadí úspěšně absolvovat a získat co nejvíce bodíků. Ty pak v “obchodě” vyměnit za voňavé koláčky, žvýkačky, tužky, pastekly, vystřihovánky, hračky ajiné drobnosti pro radost.
Pěkným zpestřením dětského dne byl skákací hrad. Ani sluníčko neodolalo dětskému smíchu, hudbě a dobré náladě všech přítomných a přišlo za námi na celé odpoledne.
Disciplíny a občerstvení jim společně připravili vedoucí z Pionýrské skupiny a SDH Hamry.
 
Dne 18.7. se sešlo jen pár členů, kteří vytvořili smíšené družstvo (muži-ženy) a vyzkoušeli své štěstí v soutěži O pohár starosty obce“ v Sázavě. I bez nácviku obsadilo krásné třetí místo.
 
V neděli 16. srpna slavil na nádvoří zámku rodiny Kinských ve Žďáře nad Sázavou nestor hasičů Karel Herold 90. výročí svých narozenin. V zástupu celé řady gratulantů nechyběli zástupci našeho sboru, velitel bratr Aleš Poul a bratr Karel Černý, aby oslavenci popřáli vše nejlepší.
 
O víkendu 26.9.  proběhl 4. ročník Faraónského běhu po schodech na Zelenou horu. Zúčastnilo se více než 70 závodníků rozdělených do čtnácti kategorií.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Pro
24

24.12.2009 – Svařáček

Na Šťědrý den jsme se tradičně sešli ve 13:00 hodin na Březinově rybníku. Každý donesl cukroví na ochutnání a popíjel se svařáček. Děti ozdobily stromeček u kterého jsme zpívali koledy a v dobré náladě si popřáli Krásné Vánoce.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Pro
12

12.12.2009 – Výroční schůze

Poslední akcí letošního roku byla v sobotu 12.12. 2009 Výroční schůze, kde 

na základě stanov Sdružení Čech, Moravy a Slezska, článek 68, část 3, volí Výroční valná hromada SDH starostu, jeho náměstka, velitele jednotky, a družstva, preventistu a další členy komise včetně revizní a kontrolní rady.
Jelikož uplynulo pětileté funkční období výboru, tato událost náš čekala na letošní valné hromadě dne12.12.2009.
 
Bylo přítomno 32 členů, což znamenalo že Výroční valná hromada byla usnášející se schopná.
( Počet členů našeho sboru je 43.)
 
Byli zvoleni:
 
Březina Alois – starosta sboru
Kroupa Pavel – náměstek starosty
Poul Aleš – velitel jednotky
Lopour Zdeněk – velitel družstva
Šípek Jiří – preventista
 
 
další členové výboru:
 
Černý Karel
Březinová Martina – vedoucí dětského oddílu
Poulová Pavla
Šípková Alena
Březina Roman
Eler Pavel
 
Kontrolní a revizní rada:
 
Kroupová Ivana
Jadrná Helena
Jadrný Štěpán
 
 
Velké poděkování patří odstupujícím členům výboru:
Hubertu Křesťanovi, Radkovi Kratochvílovi, Štěpánovi Jadrnému a zvláštní poděkování patří sestře Miladě Pokorné, která plnila 17 let funkci jednatelky.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Pro
12

Vyznamenání udělená 12.12.2009

Vyznamenání udělená VVH 12. prosince 2009
 
Alois Březina        medaile sv. Floriána
Hubert Křesťan    medaile sv. Floriána
 
Věrnostní medaile:
 
Alois Březina        50 let
Roman Březina      10 let
Libuše Březinová   30 let
Vladimír Chládek   50 let
Hana Jiříkovská    30 let
Karel Jiříkovský    30 let
Hubert Křesťan     30 let
Zdeněk Lopour       20 let
Milada Pokorná      30 let
Josef Pokorný       30 let
Pavel Pokorný        20 let
Aleš Poul               20 let
Ladislav Souček    30 let
Bohuslav Šimůnek  40 let
Jiří Šípek             20 let
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Lis
20

14.11.2009 – Víceúčelové hřiště

Od dneška se pracuje na víceúčelovém hřišti na Kasance. To bylo oploceno a od 20. listopadu se natíral a přibíjel dřevěný materiál. Za příznivého počasí práce stále pokračují.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Lis
18

17.11.2009 – Lampionový průvod

Tečkou za akcemi letošního roku byl 17. listopadu lampionový průvod. Od OÚ přes část Hamru průvod s více než 200 účastníky došel ke zbrojnici, kde bylo připraveno občerstvení.

Barevné lampiony, radost a pohoda dětí i dospělých odměnila pořadatele, kteří tuto akci připravovali již po čtvrté.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Lis
7

7.11.2009 – Výlet

Dne 7.11. se část sboru vypravila na výlet. Sraz byl v restauraci U Raušů ve velké Bíteši, kde jsme posnídali polévku. Poté jsme zamířili do pivovaru Dalešice, kde se natáčel slavný film Postřižiny. Další zastávkou byly Ivančice, rodné město Vladimíra Menšíka, kde jsme navštívili jeho muzeum. V 16:00 hod. nás čekal v Hustopečích v hotelu Rustikal výborný oběd, který jsme završili bowlingem. Po večeři nás v Bořeticích čekal náš milý hostitel Jaroslav Chrástek, který nás zavedl do sklípku.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Zář
21

20.9.2009 – 6. ročník memoriálu Jana Dřínka

Dne 20.9. se uskutečnil již 6. ročník memoriálu Jana Dřínka. Memoriál nebyl jen sportovním kláním soutěžících, byl také příležitostí zavzpomínat na poctivého hasiče a funkcionáře Jana Dřínka, který by se letos dožil 65. narozenin.

Slunečné a teplé podzimní počasí tentokrát přálo v pořadí již 6. ročníku Memoriálu Jana Dřínka. Zde jsme se zúčastnili se třemi družstvy – ženy, muži A a muži B v celkovém počtu 25 družstev. Ženám štěstí přálo i nepřálo. I přes technické nezdary obhájili druhé místo a muži se rozdělili o osmé a dvanácté místo.
 
 
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Zář
12

12.9.2009 – Hasičské odpoledne

V sobotu 12.9. se u příležitosti 111. let založení sboru konalo Hasičské odpoledne.

Jeho součásti byla ukázka námětového cvičení hašení požáru naší zbrojnice s dálkovou dopravou vody.
Ve 14:30 se obcí rozezněla siréna “hoří”. Z budovy hasičské zbrojnice se valil dým. Zásahová jednotka našeho sboru přijela na místo a velitel s 1 (ten, co stříká) se vydali na průzkum. Hasičárna byla moc zakouřená, tak velitel povolal posily z SDH Žďár nad Sázavou 2 Zámek s dýchací technikou. Než přijeli “Klášteráci, tak z budovy vyvedli civilní osobu a velitel dal rozkaz k dopravě vody od kamenného mostu přes řeku Sázavu. Jakmile přijela na místo posila, automaticky jejich velitel převzal velení celé akce a dokončil průzkum. Pomocí odkouřovacího zařízení si odkouřili zbrojnici a v dýchacích přístrojích vynesli další osobu. Tomuto figurantovi na místě poskytli první pomoc. Voda byla dopravena k objektu za necelých 10 minut, za použití 15 hadic B a 2 hadic C. Celému zásahu přihlíželo větší množství dospělých i dětí.
Po akci hrála na místě živá muzika, peklo se maso a točilo pivo…
K radosti dětí tam byl i veliký skákací hrad,
Celé odpoledne byla k vidění hasičská auta. Naše SHD ukázalo 2 svá auta a to Robur, který nám slouří už 41 let a VW Transportér, který jsme letos získali.
SDH Zámek vystavil cisternu CAS 15 Mercedes 1226 a cisternu CAS 16 Mercedes 1124.
 
Profesionálové ze Žďáru ukázali Tatru2 výjezdové vozidlo a autožebřík. Na Mercedes se žebříkem si mohli odvážlivci vylézt. Výhled byl krásný na celé Hamry a byla vidět i Zelená hora.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Čvn
21

20.6.2009 – Srandamač

V sobotu 20. 6. 2009 se konal na louce u Březinova rybníka 1. ročník soutěže„Srandamač“ v požárním útoku mladých hasičů.

Po loňském 0. ročníku naše pozvání přijalo více družstev, proto se mohlo soutěžit v kategorii mladších i starších žáků. Závody měli tři kola požárních útoků prováděných dle směrnic hry Plamen a do výsledků se vždy započítával ten nejlepší naměřený čas. V kategorii mladších žáků a pohár za 1.místo si odvezlo SDH Škrdlovice A,  2. místo obsadilo družstvo SDH Hamry nad Sázavou, 3. místo SDH Jámy, 4. místo SDH Škrdlovice B.
V kategorii starších žáků a  pohár za  1. místo získalo SDH Hamry nad Sázavou, 2. místo SDH Jámy, 3. místo SDH Újezd, 4. místo SDH Matějov. Putovní pohár darovaný za nejlepší čas požárního útoku zůstává doma  u mladých hasičů v Hamrech. Součástí „Srandamače“ byl i závod v motání hadic na čas, kde nejlepšími borci dle svých kategorií byli: Valešová Kateřina (Matějov), Novotný Miroslav (Škrdlovice), Březinová Kateřina (Hamry), Nedvěd Jiří (Škrdlovice), Čejka Filip (Škrdlovice), Filip Michal (Jámy), Juráček Jakub (Jámy)
Danihel Kamil (Újezd), Ondrová Petra (Hamry), Mach Stanislav (Jámy), Štouračová Renata (Jámy).
Celé akci přálo počasí.Většina dětí z okolních sborů sebou měla spacáky a nocovali pod stanem přímo v místě konání soutěže.Večer se sedělo u ohně a zpívalo s kytarou. Mé poděkování patří hlavně sponzorům, kteří tuto akci podpořili a byli to: ZPMV pobočka Žďár n.S. , poslanecká kancelář- K. Černý, kraj Vysočina, sklárna Svoboda – Karlov, potraviny Jawa- Škrdlovice, čerpací stanice OMW Žďár a Benzina Hlinsko, maso Žďársko, zahradní restaurace U Činčerů- Hamry. Děkuji rozhodčím z pozvaných sborů za objektivní hodnocení  a sestrám a bratrům z našeho SDH za pomoc při organizaci a provedení celé soutěže.
Myslím si podle slov chváli a rozzářených dětských očí, že se jim u nás na soutěži líbilo a že přijedou na další ročník znovu.
            Za SDH Hamry n. S. napsala Martina Březinová 
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Kvě
25

24.5.2009 – Okrsková soutěž

V neděli 24.5. 2009 se uskutečnila na pláži Velkého Dářka okrsková soutěž.

Sem vedle žen vyrazilo i družstvo mužů. Mezi 21 družstvy mužů a dvěma žen dobyli Hameráci vítězství v obou kategoriích, přičemž ženy porazily nejen ženské družstvo z Obyčtova, ale i většinu mužů, když obsadily celkové 8. místo. 
Velkou radost“ z naší soutěže měli nedaleko kempující turisté, kterým jsme zadarmo umyli jejich auta i s obytnými přívěsy.
 
Video štafety žen :
http://www.youtube.com/watch?v=xSSXF156Rc8
 
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Dub
30

30.4.2009 – Čarodějnice

30. budna zvaly plakáty na tradiční “Slet čarodejnic” před hasičárnou. Bylo připraveno občerstvení, soutěže a volba nejkrásnější čarodějnice.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Úno
10

Fotbalové utkání

Příprava na soutěžní sezonu začala utkáním ve fotbale s členy SDH Najdek 4. dubna v tělocvičně. Zvítězili hráči Najdeku, ale naši muži a ženy si to vynahradili při hasičských soutěžích.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2009
Led
11

5.reprezentační hasičský ples

Rok 2009 jsme přivítali opět kulturní akcí a to 5. reprezentačním hasičským plesem.

A byl tu další ples, letos už pátý ročník. My šatnářky si myslíme, že letošní hasičský ples byl opět úspěšný, jako minulý rok. Usoudily jsme se to podle veselých a rozjařených lidí, kteří odcházeli v dobré náladě.
Na začátku plesu, kdy si k nám odkládají své bundy pánové a své kabáty dámy, je každý z hostů trošku zamlklý. S rostoucí hodinou a přibývajícím alkoholem se zábava rozjíždí. Na zahájení plesu (aby se návštěvníci trochu rozehřáli) měli vystoupení chlapci z taneční skupiny TBC se svým breakdance. Toto vystoupení bylo netradiční a někdy se i lidem zatajil dech z náročných tanečních figur. Poté nám k poslechu i tanci zahrála kapela Tataband, která hrála až do pozdních ranních hodin.
Kolem jedenácté jsme všem přítomným návštěvníkům předvedly ukázku hasičského útoku a breakdance po hasičsku.
http://www.youtube.com/watch?v=h1rF3Dr0uX8
O půlnoci se rozdělovala tombolová nadílka a touto cestou chceme poděkovat všem sponzorům. Zároveň díky i pořadatelům a hlavně Vám návštěvníkům, protože bez Vás bychom neměly, co dávat do šatny.
S pozdravem – kolektiv šatnářek
 
FacebookyoutubeFacebookyoutube