Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
2003
Pro
31

Události v roce 2003

Sbor má 28 členů a to 22 mužů a 6 žen.
 
V tomto roce oslavila 70. narozeniny Marie Vaverková,
50. narozeniny Liba Březinová a
50. jubileum oslaví Bohouš Šimůnek.
 
 
     Jarní měsíce tradičně patří brigádám. V měsíci březnu se měnily na budově OÚ okna. Poul Aleš a Jiříkovský vymalovali klubovnu a ženy se postaraly o úklid.

 
 
     V sobotu 12.dubna sbírali hasiči železný šrot. Jedenáct členů 11.října sbírali v Dolních a Horních Hamrech. Byla obnovena tradice pomoci při stavbě rodinného domu. Letos se na stavbě velitele Aleše Poula vystřídali i bývalí členové sboru.
    

     13.dubna se konal aktiv starostů a velitelů v Jamách , 24.srpna měli velitelé okrsku aktiv ve Žďáře a v říjnu dvoudenní setkání v Přibyslavi. Všech se velitel Aleš Poul zúčastnil, nevynechal ani školení 26.října v Jamách.
 
      Úroda kamení na polích Vysočiny je stále bohatá. Při jeho sběru se v pátek 23.května zapotili starší i mladší brigádníci. Odměnou jim bylo pečené sele a pivo jako křen.
 
     U příležitosti 105.výročí založení SDH v Hamrech n Sáz., bylo uspořádáno 1.kolo okrskové soutěže družstev mužů.
Samotné soutěži předcházela ukázka útoku pořádajícím sborem 10.května před Tokozem.
I samotná soutěž vyžadovala přípravu terénu, louky za Březinovým rybníkem a přístupové cesty k ní. Tohoto úkolu se zhostili mladší členové.
V neděli 25.května od ranních hodin navigoval auta dvaceti sborů, rozhodčích a návštěvníků bratr Matoušek, Chládek a Souček Josef. Soutěžící na místě přivítal starosta obce Hubert Křesťan a technické pokyny podal bratr Kříž Jan z SDH Ostrov n Oslavou. Za krásného slunečního počasí si právem první místo vybojovalo družstvo ze Škrdlovic.
Nejstarším soutěžícím byl bratr Karel Herold z družstva seniorů Žďáru II. Ten vyzval ostatní členy sborů, aby následovaly jeho příkladu. Občerstvení bylo zajištěno ke spokojenosti soutěžících i návštěvníků. Za hladký průběh soutěže patří poděkování všem soutěžícím , rozhodčím a hlavně pořadatelům , našemu sboru, starostovi, veliteli, každému, kdo se jakkoliv podílel na přípravě soutěže, kterou ocenily návštěvníci, kterých se hodně sešlo. Naše družstvo mužů vybojovalo 13.místo.
 
     V neděli 1.června se před OÚ pořádal dětský den. Za pěkného počasí děti sbíraly body v osmi disciplínách, jako je házení šipek, šplh, běh v pytli, džberovky, chůdy, nebo srážení kuželek hadicí.
Posbírané body za svou šikovnost měnily za drobnosti pro radost. Do pozdních odpoledních hodin fronty dětí nedaly vydechnout těm, kteří na regulérnost dohlíželi. Poděkování patří pořadatelům, ved.pionýra a sponzorům.
 
     
     V sobotu 20.září se sjelo 14 sborů do Žďáru 2 na náměstí, cvičení, a to hašení Starého Dvora. Z Hamrů vyjelo družstvo v počtu 9.mužů. I když letos žádný výjezd k ohni nebyl, je dobré prověřit svoje schopnosti. Odbornost a připravenost získávají dobrovolní hasiči na odborných školeních.
.
19.a 20.září čerpali vědomosti na školení strojníků bratr Roman Březina a Pavel Kroupa, 11.a 12.října zástupce velitele Zdeněk Lopour.
 
     V září se uskutečnilo setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu v zámku Žďár. Zdařilému setkání byl přítomen bratr Josef Souček. V polovině měsíce října se sjeli do Nového Města na Moravě starostové SDH reprezentující 260 sborů žďárského regionu. Shromáždění hodnotilo dosažené výsledky a schválilo v přijatém usnesení hlavní směry dalšího rozvoje.
 
     18. prosince zemřel ve věku nedožitých 70 let bratr Oldřich Kučera. Hasičem byl 37 let.
FacebookyoutubeFacebookyoutube