Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
2014
Kvě
15

24.12.2012 – Svařáček

Jako každý rok i letos jsme se sešli 24.12. na Březinově rybníce na tradičním svařáčku. Počasí bylo zimní příjemné a chvíle jsme si zpříjemnili popíjením svařáku a zpíváním koled.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2014
Kvě
15

15.12.2012 – Výroční valná hromada

 

Rok 2012 byl 15.12. zakončen Výroční valnou hromadou.

Výroční zpráva :

Zpráva SDH Hamry nad Sázavou o činnosti a hospodaření za rok 2012

V rámci okresního sdružení hasičů ve Žďáře nad Sázavou pracuje pro největší členskou základnu dobrovolných hasičů v republice 25 okrsků – ve Žďáru nad Sázavou je sdruženo 22. sborů. Mezi ně patří i náš sbor SDH Hamry nad Sázavou.

Sbor má k dnešnímu dni 62 členů, z toho 31 mužů, 17 žen a 14 mládeže.

Nejstarším členem je Josef Šípek, nejmladším členem je Roman Březina ml.

Nejdéle členem hasičského sdružení jsou: Josef Šípek, Josef Souček a Alois Souček.

Vítám mezi námi nového člena Filipa Porubského, Aleše Pekáče a členku Julii Zemanovou.

Za uplynulý rok vyjížděli hasiči v kraji vysočina k 8.060 událostem což je o 995 výjezdů více jak v roce 2011. Nejvíce výjezdů – 4.914 (nárůst o 34,5 %) bylo k technickým zásahům; rekordní byl také počet požárů – 779 (nárůst o 28,8%); pokles byl zaznamenán u dopravních nehod cca o 7,2%. Při požárech přišli o život 3 lidé a 45 jich bylo zraněno. Škody u požárů dosáhly částky 81,993 mil. Kč. Na území ČR je evidováno za uplynulý rok 21.125 požárů, což je nárůst o rekordních 3.188 případů. Při požárech bylo 129 osob usmrceno 1.152 osob zraněno.

Nejdříve začneme smutnějšími událostmi, které ale k životu bohužel patří:

Dne 3.4.2012 ve věku 92 let zemřel nositel nejvyšších vyznamenání titulu „zasloužilý hasič“ „Řádu sv. Floriána“ a člen aktivu Zasloužilých funkcionářů při OSH ČMS ve Žďáru nad Sáz. br. František Trojan z Balin u Velkého Meziříčí. Byl zakládajícím členem sboru v Balinách v roce 1949 a do roku 1956 stál v jeho čele jako starosta. Jeho koníček se mu stal i povoláním profesionálního hasiče. Později pracoval ve funkci okresního velitele, dále jako náčelník OIPO ve Velkém Meziříčí, dále byl jmenován náčelníkem Okresní inspekce PO ve Žďáře n. S, odkud odešel do Prahy, kde byl jmenován náčelníkem oddělení Hlavní správy inspekce PO MV ČR. Poslední rozloučení se konalo 11.4.2012 ve smuteční síni ve Velkém Meziříčí.

V pátek 27. července se více jak 200 uniformovaných hasičů přišlo rozloučit s bratrem Ing. Petrem Beranem, který ve věku 63 let podlehl vážné a dlouhodobé nemoci. Byl absolventem všech tří semestrů Univerzity 3. věku pro dobrovolné hasiče, které vystudoval při vysoké škole báňské katedry technického inženýrství Ostrava v Ústřední škole SH ČMS v Jánských koupelích na Opavsku. Byl členem Ústředí odborné rady vnitroorganizační, členem VV SH ČMS okresu Žďár n. S. a vedoucí odborné rady organizační, byl starostou okrsku Dolní Rožínka a jeho přičiněním vznikla před několika roky soutěž pro mladé hasiče – Dětská hasičská liga okrsku Dolní Rožínka.

Mezi ty příjemnější zprávy bych připomněla:

Do funkce generálního ředitele HZS ČR byl od 1. 12. 2011 jmenován plk. Ing. Drahoslav Ryba, který v letech 2001 – 30.11. 2011 vykonával post ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. V současné době je také členem komise pro státní závěrečné zkoušky Vysoké škole báňské v Ostravě a aktivním členem SDH Radostín nad Oslavou. 

Na post krajského ředitele byl jmenován plk. Ing. Miroslav Šimon.

Na základě výběrových řízení byl k 15. prosinci 2011 jmenován krajským ředitelem plk. Ing. Miroslavem Šimonem nový ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou plk. Ing. Vladimír Sobotka, který je zároveň členem sboru dobrovolných hasičů ve své rodné obci v Kotlasích.

Teď přejděme k činnostem a událostem, které se udály v našem sboru za rok 2012

V měsíci lednu se J. Šípek a P. Kosmák účastnily kurzu na motorové pily.

Dne 21. 1. 2012 v 19:00 hodin se konal již 8. Hasičský reprezentační ples v Kulturním domě v Hamrech nad Sázavou. Starosta hasičů Alois Březina přivítal Hudební skupinu Pikardi, která nás provázela celým večerem. Děti ze základní školy pod vedením své učitelky Lenky Veselé předvedly své taneční vystoupení na téma Piráti z Karibiku. Výčepní se starali o pitný režim hostů a personál v kuchyni u Kroupíka se staral o jejich plná bříška. O půlnoci nastoupila naše zásahová jednotka, která vyměnila mundůry za labutí sukýnky a předvedla svoji choreografii na Labutí jezero. Jako každé jejich vystoupení mělo obrovský ohlas. Kapela hrála velice pěkně a všichni se rozcházeli domů až po 4 hodině ranní. Při této příležitosti bych poděkovala všem, kteří se podíleli, jak na přípravě, tak následně na pořádání hasičského plesu.

27. 1. 2012 se konala okrsková výroční valná hromada v Polničce – v restauraci u Šimáka. Za náš sbor se zúčastnil starosta sboru Alois Březina a člen okrsku a velitel sboru bratr Aleš Poul.

Dne 18. 2. 2012 jsme pořádali hasičskou akci s názvem Šibřinky. Pořadatelé byli velice originální. U vstupu hosty vítali lokajové, ve westernové šatně se odkládaly bundy a v hippies baru se vzorně starali o pitný režim. Statečně mu

konkuroval vrchní výčep v čele s hospodským “Palivcem” se sličnými pomocnicemi. V kuchyňské vývařovně u Kroupíka byl připraven guláš, řízek, jednohubky obložený talíř. Ples zahájil starosta hasičů Alois Březina, poté vystoupily děti ze ZŠ Hamry nad Sázavou pod vedením naší sestry Lenky Veselé. Navštívil nás také Denní a týdenní stacionář z Jihlavy s ukázkou z muzikálu Děti ráje. O půlnoci přítomné pobavila naše zásahová jednotka, která předvedla Labutí jezero. Letošní Šibřinky byly rozmanité, potkali jsme zde pastelky, Mrazíka, šmouly, zebru, benátského kupce s chotí, princeznu s princem, ruského tankistu, mickey mouse a další krásné masky.

9. 3. 2012 jsme se vydali na ples Jihlavského stacionáře, který se konal v hotelu Mahler v Jihlavě. Opět nás tato kulturní akce nezklamala a splnila naše očekávání. Klienti ze stacionáře měli krásné vystoupení a celé odpoledne hrála pěkná muzika. Nejen děti ze stacionáře, ale i my jsme měli zážitky z pěkně stráveného odpoledne.

18.3. 2012 – se konala v Novém Městě na Moravě shromáždění starostů sborů dobrovolných hasičů a starostů okrsků SH ČMS okresu ZR. Této akce se účastnil místostarosta hasičů Pavel Kroupa.

24.3.2012 se na požádaní starosty obce Huberta Křesťana naši a Najdečtí hasiči pokáceli 2 staré stromy u silnice a tím zajistili bezpečnou cestu řidičům a chodcům na stezce.

31. 3. 2012 v 8:00 hodin jsme zorganizovali sběr železného šrotu v Hamrech nad Sázavou. Sebralo se 3 640 kg železného šrotu.

V tento den proběhlo také umývání silnic za spolupráce dobrovolných hasičů z Najdeku. 

V měsíci březnu byla vybudována šatna pro zásahovou jednotku z bývalé poštovny, kde jsou uloženy zásahové oděvy a nové zásahové opasky a rukavice.

Dne 14. 4 2012. v centru hasičského hnutí v Přibyslavi, se konalo shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zde se hodnotilo období uplynulé od říjnové schůze v minulém roce. Organizace měla k 31. prosinci 2011 – 345 455 členů v 7 831 sborech.

15. 4. 2012 měli sraz hasičští senioři okrsku Žďár nad Sázavou v Jamách. V tomto okrsku je v současné době sdruženo 22 sborů dobrovolných hasičů a patří k největším okrskům v okrese Žďár nad Sázavou. Toto setkání bylo v rámci okrsku již čtvrté. Z našeho sboru bylo zastoupení A. Březinou, J. Šípkem, V. Chládkem a J. Součkem.

Dne 28. 4. 2012 se jako každý rok i letos konala akce pod názvem čarodějnická tancovačka. Zde byly pro děti připravené hry, za které dostaly od starších čarodějnic sladkou odměnu. Volila se také “nejkrásnější” čarodějnice. Vybrat v takovém množství krasavici nebylo jednoduché. Celý den byla možnost zakoupení pečeného boku a klobás, které si zájemci opékali na ohýnku. Po setmění se zapálila vatra s čarodějnicí. Celým odpolednem nás provázela naše oblíbená skupina Knajpa. Počasí nám přálo a těšíme se, že na další takto vydařenou akci.

4. 5. 2012 jsme zorganizovali na počest výročí patrona hasičů sv. Floriána den otevřených dveří na hasičské zbrojnici pro děti z mateřské a základní školy z Hamrů nad Sázavou. Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. Zde byla dětem ukázána hasičská technika a vše co se činnosti hasičů 

týká. Na této akci byli přítomni bratr Pavel Kroupa, Alois Březina a sestra Libuše Březinová.

2. 6. 2012 se konala okrsková soutěž v Ostrově nad Oslavou. Dali jsme dohromady dvě družstva ženské a mužské nad 35 let. Ve všech disciplínách jsme uspěli velmi dobře, domů jsme si vezli 2 poháry, ze kterých bychom za normálních okolností měli radost. Jenže letos jsme byli všichni zklamaní. Jejich nesportovní chování nás vyprovokovalo k podání protestu. Začaly padat urážky a nadávky na hlavu naší velitelky a ostatních členů našeho družstva. Toto nás nakonec vedlo k rozhodnutí, že se nezúčastníme okresního kola, které se opět konalo v Ostrově nad Oslavou.

3. 6. 2012 proběhl ve 14.00 hodin před hasičskou zbrojnicí Dětský den. I tentokrát nám organizačně vypomáhala pionýrská skupina Údolí Slunce. Na děti čekal velký plyšový pejsek a spousta nových zajímavých aktivit. Děti si zde mohli zahrát několik deskových her. Kromě cen, které si děti poctivě vybojovaly, si také mohly domů odnést krásný obrázek na obličeji či jiné části těla. Největší úspěch měl kimball míč. Míč, který byl větší než některé děti. Úspěch také sklidil i psychomotorický padák. Barevná látka, s níž se dá dělat cokoli. Pro malé i dospělé bylo připraveno občerstvení. Odpoledne se nám vydařilo.

14. 6.2012 se v Přibyslavi sešel výkonný výbor SH ČMS, který projednal řadu vnitřních organizačních otázek.

16. 6. 2012 se konala dětská hasičská soutěž s názvem Srandamač. Závody se konaly na víceúčelovém hřišti a poprvé to byly noční závody. Nejprve soutěžili mladší žáci. Závodilo se na dvě kola a do výsledků se započítával ten lepší čas útoku. Naše soutěžní družstvo mladších žáků obsadilo 1. místo. Ve starší kategorii jsme obsadili krásné 4. místo a v dospělácích 1. místo.

Výsledková listina:

Kategorie mladší

„BAŽANTI“- 1.Hamry n.S. 20,40, 2.Žďár n.S.2 A 21,57, 3.Žďár n.S. 2 B 22,91

starší „MAZÁCI“- 1.Znětínek 16,17, 2.Kochánov 17,41, 3.Jámy A 18,99

dospěláci „BORCI“- 1.Hamry n.S.16,84, 2.Znětínek 17,18, 3.Obyčtov 23,57

Opět bych ráda poděkovala všem bratrům a sestrám, kteří pomohli s organizací a s obsluhou návštěvníků. Poděkování patří také sponzorům, kteří přispěli na tuto akci.

14. 7. 2012 – proběhl už devátý ročník soutěže dobrovolných hasičů „ O pohár starosty obce“ v Sázavě na louce u čističky. Zúčastnilo se zde celkem 22 družstev, 16 družstev bylo mužských a 6 družstev ženských. Náš sbor soutěžil se smíšeným družstvem a skončil na krásném 12 místě. I přes zamračené odpoledne se akce vydařila.

V neděli 9. 9. 2012 se naše obec stala hostitelem 6. Kola Regional Cupu mládeže. Tato soutěž se konala ve 13:00 hodin na víceúčelovém školním hřišti v Hamrech nad Sázavou. Celé závody organizovalo SDH Hamry nad Sázavou. Soutěžilo se v požárním útoku dle směrnic Plamen tedy na „krátké savice“-1,6m a dle směrnic RCM „na dlouhé savice „-2,5m. Starší družstvo se na krátké savice umístilo na 10. místě a na dlouhé savice na místě 7. V kategorii mladších žáků naše děti obsadily 1. místo. Celé odpoledne nás provázelo krásné počasí a akce splnila naše očekávání.

Soutěž RCM se konala v 11 obcích našeho okresu. V celkovém hodnocení se naši mladí hasiči umístili na dlouhých savicích na místě 14 a na krátkých savicích na místě 9. Musím pochválit naše dorostenky, které náš sbor reprezentují v hasičském sportu, ve kterém dosahují vynikajících výsledků.

Všem mladým hasičům však patří velká pochvala nejen za dobrou reprezentaci naší obce a sboru, ale především za vytrvalost a odhodlání s kterou přistupují k těmto soutěžním aktivitám.

Dne 15. 9. 2012 od 13:00 hodin se pořádal již 9. ročník Memoriálu J. Dřínka v klasickém požárním útoku. Soutěž probíhala na víceúčelové dráze u zimního stadionu. Za naše SDH se závodu zúčastnilo jen ženské družstvo. Ve velké konkurenci obsadilo pěkné 10. místo. Největším oceněním pro ženy, byla však prosba pana Karla Herolda od hasičů ze Žďáru nad Sázavou 2, aby se s ním naše děvčata vyfotila.

22. 9. 2012 se konal jako každý rok Faraonský běh na Zelenou horu v Klášteře ve Žďáru nad Sázavou. Naši mladí hasiči se také této akce zúčastnili a poměřili síly a fyzičku s jinými sbory.

13. 10. 2012 se konal úklid překážek na víceúčelém školním hřišti. Tuto činnost si vzali na starost naši chlapi a ženy se chopily úklidu hasičské zbrojnice. Po záslužné práci jsme si v odpoledních hodinách upekli vepřové bůčky.

19. 10. 2012 se konalo okrskové námětové cvičení na Kulturní dům v Hamrech nad Sázavou. Zúčastnilo se 7 sborů – SDH Hamry n.Sáz., Najdek, Polnička, Žďár nad Sáz. II., Škrdlovice a Světnov.

25. 10. 2012 se na požádání p. starosty H. Křesťana chlapi dostavili na stavění oplocenek v obecním lese ve Šlakhamrech.

Dne 17. 11. 2011 v 17:00 hodin se tento datum, stal nejprosvícenějším dnem celého roku. Malí i velcí se vydali s barevnými a různě velkými lampiony do temných ulic Hamrů nad Sázavou s počtem přibližně 150 účastníků. Po krátkém okruhu po Hamrech, při kterém museli všichni malí účastníci plnit jednoduché disciplíny, zakončili svůj světelný průvod na hasičské zbrojnici, kde již čekal pro děti teplý čaj, párek v rohlíku, drobné dárečky a pro dospělé se zde našlo také

něco na zahřátí. Soudíme, že tato akce byla zdařilá, jelikož se jí účastní mnoho dětí. Tato akce skončila kolem 21:00 hodin.

Závěrem bych chtěla podotknout, že letošní rok se opět odpracovalo hodně brigádnických hodin na víceúčelovém školním hřišti, co se týče sečení a hnojení trávy, kterou obstarával především náš starosta A. Březina, dále pak natírání překážek, v boudovém zázemí vybudování elektriky, obložení vnitřních stěn, betonování a položení dlažby, zbudování vnitřního vybavení, které je nezbytné pro pořádání dalších hasičských akcí. Všem kdo mohli a přišli, velice děkuji, zvláště našemu starostovi sboru Aloisovi Březinovi, který se velmi pečlivě staral o údržbu trávníku na hřišti. Nemálo hodin strávili naši chlapi také na údržbě hasičské techniky. Zaslouží si opravdu poděkování za tuto práci, jelikož je to činnost, která je časově náročná a nezbytná proto, abychom byli vždy připraveni na hasičský výjezd.

Doufám, že i nadále budeme s Najdeckým sborem vycházet tak dobře, jako doposud a Vám všem bych chtěla popřát klidné prožití svátků vánočních a do Nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody a vzájemné tolerance.

Pavla Poulová

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2014
Kvě
15

15.9.2012 – Memoriál Jana Dřínka

V sobotu 15. 9. se konal ve Žďáře nad Sázavou memoriál Jana Dřínka.

Za naše SDH se ho zúčastnilo jen ženské družstvo. Ve velké konkurenci obsadilo pěkné 10. místo. Největším oceněním pro ženy, ale byla prosba pana Karla Herolda od hasičů ze Žďáru nad Sázavou 2, aby se s ním vyfotily.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2014
Kvě
15

16.6.2012 – Srandamač

V sobotu 16.6.2012 se konal 4. ročník Srandamače v požárním útoku mladých hasičů.

Tento rok se konaly závody poprvé na víceúčelovém hřišti a poprvé to byly závody noční.Nejprve soutěžili mladší žáci. Závodilo se na dvě kola a do výsledků se započítával ten lepší čas útoku. Naše soutěžní družstvo mladších žáků obsadilo supr 1. místo.Ve starší kategorii jsme obsadili krásné 4.místo a v dospělácích 1.místo.
Výsledková listina:
Kategorie mladší „BAŽANTI“                         
1.Hamry n.S. 20,40                                      
2.Žďár n.S.2 A 21,57                                   
3.Žďár n.S. 2 B 22,91                               
4.Jámy 24,81                                              
5.Nové Dvory 26,96                                        
6.Obyčtov 27,72                                
7.Škrdlovice 38,65                        
8.Újezd 49,62    
                         
starší „MAZÁCI“   
1.Znětínek 16,17  
2.Kochánov 17,41
3.Jámy A 18,99   
4.Hamry n.S.19,19   
5.Obyčtov 20,99  
6.Radostín n.O.22,65  
7.Jámy B 26,61
7.Újezd 26,61 
8.Nové Dvory 31,34 
 
dospěláci „BORCI“
1.Hamry n.S.16,84           
2.Znětínek 17,18
3.Obyčtov 23,57
4.Jámy 24,84
5.Radostín n.O.25,24
6.Žďár n.S.2 39,73
                                          
Děkuji všem, kteří přišli fandit domácím Plamínkům, všem bratrům a sestrám,kteří pomohli s organizací a s obsluhou návštěvníků.Mé poděkování patří také sponzorům,kteří přispěli na tuto akci.
Byli to : Senátorka a starostka Žďáru ing.Zvěřinová, Pribina Přibyslav, Auto Kelly, Benzina, Poslanecká kancelář K.Černý, Auto Ideál M.Pejchar,zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra,Nápojové centrum A.Fiala,Měšťanský pivovar Rebel havlíčkův Brod,ČMSS p.Ludin, Požární bezpečnost Jihlava, OSH ČMS Žďár n.S.,Hitrádio Vysočina, Hypermarket Albert, Auto Activity, Auto…, Potraviny Jawa Škrdlovice, OK market, česká pojišťovna, Dům barev, OMW,Občerstvení U Činčerů, Keška FM s.r.o.Frýdek Místek, Swing club,zmrzlina manželé Zaťkovi.
Mladí hasiči, tak zase za rok na 5.ročníku Srandamače ZDAR !!!
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2014
Kvě
15

2.6.2012 – Okrsková soutěž

Dne 2.6. 2012 se uskutečnila v Ostrově nad Oslavou okrsková soutěž , které jsme se zúčastnili.
Dali jsme dohromady dvě družstva ženské a mužské nad 35 let.
Ve všech disciplínách jsme uspěli velmi dobře, domů jsme si vzali 2 poháry, ze kterých bychom za normálních okolností měli radost. Jenže letos jsme byli všichni zklamaní. Ostrovské ženy hasičky za každou cenu potřebují vyhrát a použijí k tomu všechny prostředky. Jejich nesportovní chování nás vyprovokovalo k podání protestu. Začalo peklo, urážky a nadávky na hlavu naší velitelky nás nakonec vedly k rozhodnutí, že se nezúčastníme okresního kola, které se bohužel zase konalo v Ostrově nad Oslavou.
Doufám, že tato situace neodradí naše sestry a bratry k další účasti na soutěžích.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2014
Kvě
15

28.4.2012 – Čarodějnická tancovačka

Dne 28.4.2012 jsme před hasičskou zbrojnicí pořádali Čarodějnickou tancovačku.

Jako každý rok i letos byly pro děti připravené hry, za které dostaly od starších čarodějnic sladkou odměnu.Volila se také “nejkrásnější” čarodějnice. Vybrat v takovém množství krasavic nebylo jednoduché.Celý den byla možnost zakoupení pečeného boku a klobás, které si zájemci opékali na ohýnku.Po setmění se zapálila vatra s čarodějnicí.

Celým odpolednem nás provázela naše oblíbená skupina Knajpa.

Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo.

 

Děkujeme všem za účast a v příštím roce letu zdar!

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2014
Kvě
15

31.3.2012 – sběr šrotu, umývání silnic

31.3.2012 jsme odlehčili obec o pár kil šrotového odpadu a poté jsme se pustili do umývání silnice okolo Frendlovského rybníka. Byla poměrně zima a proto jsme se všichni těšili až se vrátíme na hasičárnu a ,,vnitřně” se zahřejeme.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2014
Kvě
15

24.3.2012 – Kácení stromů

V týdnu nás starosta obce Hubert Křesťan požádal o pokácení 2 nebezpečných stromů v obci. A tak se naši hasiči společně s hasiči z Najdeku v sobotu 24.3. sešli a pokácením stromů zajistili bezpečnost aut na silnici i chodců na stezce.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2014
Kvě
15

18.2. 2012 – Šibřinky

 

Dne 18.2.2012 jsme v místním kulturním domě pořádali maškarní ples. K poslechu nám hrála kapela Knajpa.

Pořadatelé byli velice originální. U vstupu hosty vítali lokajové, ve westernové šatně se odkládaly bundy, v hippies baru se vzorně starali o pitný režim. Statečně mu konkuroval vrchní výčep v čele s hospodským “Palivcem” se sličnými pomocnicemi.
V závodní vývařovně byl k mání gulášek, řízeček, jednohubky a obložený talíř.
Ples zahájil krásným proslovem starosta hasičů Alois Březina, poté vystoupily děti ze ZŠ Hamry nad Sázavou pod vedením naší
sestry Lenky Veselé.
Navštívil nás také Denní a týdenní stacionář z Jihlavy s ukázkou z muzikálu Děti ráje.
O půlnoci přítomné pobavila naše zásahová jednotka, která předvedla Labutí jezero.
Letošní Šibřinky byly rozmanité, potkali jsme pastelky, Mrazíka, šmouly, zebru, benátského kupce s chotí, travestity, princeznu s princem, ruského tankistu, mickey mousky a další krásné masky.
O vzrušení se postarali členové “nově založeného sboru ŠLAKHAMRY”.
Akce se nám zdařila
každá maska pařila
nebude to velký šok
když sejdeme se příští rok.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2014
Kvě
15

21.1.2012 – 8. reprezentační hasičský ples

 

21.1.2012 jsme pořádali již 8.reprezentační hasičský ples v Hamrech nad Sázavou. O skvělou hudební kulisu se celý večer starala kapela PIKARDI. Ochotní výčepní se starali o pitný režim hostů a nechyběl samozřejmě personál ve vývařovně u Kroupíka, který se staral o jejich plná bříška. Pro hosty bylo připraveno několik překvapivých vystoupení.

Jako první se o zábavu staraly Děti ze základní školy pod vedením své učitelky Lenky Veselé, předvedly své taneční vystoupení na téma Piráti z Karibiku.

O půlnoci nastoupila naše zásahová jednotka, která vyměnila mundury za labutí sukně a předvedla svoji choreografii na Labutí jezero. KRÁSA!

Celé vystoupení bylo natočeno a vy si ho můžete prohlídnout na odkazu níže.

https://www.youtube.com/watch?v=PvEyiM9NayI

 

Účastníkům plesu se tentokrát ani nechtělo domů, kapela hrála úžasně, proto jsme se rozcházeli až po 4 hodině ranní.

 Děkujeme všem sponzorům, hostům, pořadatelům a doufáme, že se v příštím roce zase sejdeme.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube