Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
2011
Pro
31

Shrnutí roku 2011

Sbor má k dnešnímu dni 57 členů, z toho 28 mužů, 14 žen a 15 mládeže.

Nejstarším členem je Josef Šípek, nejmladším členem je Roman Březina ml.

Nejdéle členy hasičského sdružení jsou: Josef Šípek, Josef Souček a Alois Souček.

 

  V sobotu 29. 1. 2011 se do obce Olešné u Nového Města na Moravě přijelo rozloučit na 500 hasičů z celé ČR s jednou z nejvýznamnějších osobností profesionálních i dobrovolných hasičů České republiky dvacátého století JUDr. Miroslavem Řepiským, který zemřel náhle ve věku 86 let. Jeho zásluhy na rozvoji požární ochrany v naší zemi jsou obrovské. Byl prvním náčelníkem profesionální PO – Hlavní správy požární ochrany Ministerstva vnitra, předseda Svazu požární ochrany ČSR a později Federálního výboru SPO ČSSR, byl prvním stálým delegátem naší země ve světové hasičské organizaci CTIF, podílel se na založení střední odborné školy PO MV ve Frýdku-Místku, vybudoval na VŠ báňské v Ostravě technickou katedru PO a bezpečnost průmyslu, v Přibyslavi se zasloužil o záchranu zámku Zachariáše z Hradce a vybudoval zde největší muzeum PO a byl předsedou správní rady Nadace na podporu Centra hasičského hnutí v ČR. Za svoji celoživotní práci se mu dostalo vysokých ocenění v podobě státního vyznamenání „ Řád práce“, „ Záslužného řádu českého hasičstva“, titulu Zasloužilý hasič“ a řady dalších ocenění.

 
V letošním roce jsme se také rozloučili za účasti kolem 500 dobrovolných i profesionálních hasičů dne 20. 7. 2011 v Radostíně nad Oslavou s náměstkem starosty SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou a ředitelem HZS Kraje Vysočina – ÚO Žďár n. S. plk Ing. Josefem Rybou. Smuteční řeč pronesl starosta KSH ČMS Kraje Vysočina Jan Slámečka. Kraj Vysočina i celé hasičstvo odchodem Josefa Ryby tak ztrácí jednu z předních hasičských osobností.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2011
Pro
30

Zbývající akce roku 2011

28. 1. 2011 proběhla okrsková výroční valná hromada, která se konala na hasičské zbrojnici ve Žďáře nad Sázavou v Zámku II. Za náš sbor se zúčastnil starosta sboru Alois Březina a člen okrsku a velitel sboru bratr Aleš Poul.

   Dne 20. 2. 2011 se konalo na hasičské zbrojnici v Hamrech nad Sázavou školení zásahové jednotky a při té příležitosti velitel rozdal formuláře na lékařské prohlídky a shlédly nové zásahové helmy.

   Dne 4. 3. 2011 jsme se vydali na ples na pozvání Jihlavského stacionáře, který se konal v hotelu Maller v Jihlavě. Opět nás tato kulturní akce nezklamala a splnila naše očekávání. Klienti ze stacionáře měli krásná 3 vystoupení a celé odpoledne je provázela pěkná muzika. Nejen děti ze stacionáře, ale i my jsme měli zážitky z pěkně ztráveného odpoledne.

  13. 3. 2011 se na útvaru ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo školení v lezecké a jistící průpravě a slaňování z věže. Tohoto školení se zůčastnili: bratr A. Poul, Z. Lopour, J. Šípek, P. Kroupa, A. Březina, R. Březina, T. Černý, J. Kempa, O. Peréz a P. Kosmák.

   Dne 21.3.2011 se v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě konalo okresní shromáždění starostů sborů dobrovolných hasičů a starostů okrsků SH ČMS. Proběhlo hodnocení činnosti za rok 2010 (ve 257 sborech bylo k 31. 12. 2010 registrováno 11 031 hasičů) byl také projednán rozpočet OSH ČMS na rok 2011. Z 257 sborů dobrovolných hasičů zde mělo zastoupení 235 SDH, což byla účast kolem 92%. Jednání se účastnilo mnoho významných hostů jako Hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, generální ředitel a předseda představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Ing. Josef Kubeš, člen VV SH ČMS, ústředí a ředitel Centra hasičského hnutí v Přibyslavi Jiří Pátek, starosta krajského sdružení hasičů ČMS a předseda bezpečnostní komise kraje Vysočina Jan Slámečka a ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina plk. Ing. Drahoslav Ryba a další.

   Dne 24. 3. se konalo jarní zasedání výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přibyslavi. Starosta SH ČMS informoval výbor o opatřeních, která byla přijata v hledání východisek ze současné ekonomické situace. Šlo o věcná jednání s generálním ředitelstvím HZS ČR, Národním výborem CTIF a s představiteli Ministerstva sociálních věcí. Středem pozornosti bylo hlavně plnění nemocenských dávek pro dobrovolné hasiče. Výbor dál projednával přípravu Shromáždění starostů.

   2.4.2011 v 8:00 hodin jsme zorganizovali sběr železného šrotu v Hamrech nad Sázavou. Sebralo se 2 230 kg železného šrotu a 310 kg oceli.

   9.4.2011 proběhlo umývání silnic za spolupráce  dobrovolných hasičů z Najdeku. Za náš sbor se zúčastnil B. Šimůnek, P. Kroupa, Z. Lopour, J. Šípek a R. Březina.

   16. 4. 2011. Se sešli starostové okresních sdružení hasičů z celé republiky, aby zhodnotili činnost SH ČMS a korigovali směrování Sdružení do dalších období. Kromě programu, ve kterém bylo zahrnuto hospodaření, zhodnocení období od podzimního zasedání Shromáždění starostů, o práci dobrovolných hasičů po celý minulý rok a dopad hospodářské krize zde také zazněla statistická fakta.

   17. 4. 2011 měli sraz hasičtí senioři okrsku Žďár nad Sázavou v kulturním domě ve Světnově. V tomto okrsku je v současné době sdruženo 22 sborů dobrovolných hasičů a patří k největším okrskům v okrese Žďár nad Sázavou. Toto setkání bylo v rámci okrsku již třetí a patronací byl pověřen hasičský sbor ve Světnově. Z našeho sboru bylo zastoupení A. Březinou, L. Součkem, J. Šípkem, V. Chládkem a J. Součkem.

 

   V dubnu dne 29. 4. až 1. 5. se naše dvě dorostenky Martina Březinová a Petra Ondrová zúčastnily soustředění dorostu v Pacově. Celou akci pořádala asociace požárního sportu. Tyto informace, které zde získaly, jim pomohou k lepším výsledkům při nadcházejících soutěžích.

9. 7. 2011 – proběhl 8. ročník soutěže sboru dobrovolných hasičů „ O pohár starosty obce“ v Sázavě. Letos byla účast na této soutěži opravdu veliká. Celkem se účastnilo 21 družstev – 15 družstev mužů, 5 družstev žen a jedno družstvo dětí. Náš sbor soutěžil se smíšeným družstvem. Celé odpoledne nás provázelo slunečné počasí.

   5.8.2011 nás navždy opustil místostarosta okrskového výboru bratr Emil Novák. Smutečního rozloučení se za náš sbor zúčastnili bratr Pavel Kroupa, Alois Březina, Ladislav Souček, Josef Souček, Bohuslav Šimůnek, Vladimír Chládek a Josef Šípek.

   Již v pořadí třetím se konal na letišti v Přibyslavi dne 27. 8. 2011 největší svátek hasičů celé ČR – výstava nové i historické hasičské techniky, o kterou vzorně pečují v nejedné hasičské zbrojnici. K vidění byla řada vozidel. Původně 333 přihlášených vozidel uzavřelo konečný počet 343 exponátů, a účastníků, kteří prošli výstavou, bylo s nějvětší pravděpodobností kolem 33 333. Ze Žďárského okresu se výstavy aktivně účastnilo 28 sborů dobrovolných hasičů, které vystavily 44 vozidel. Tato akce byla velice úspěšná. Náš sbor také vystavoval auta značky Robur, Volkswagen Transporter a PPS 8. Tato akce se nám velice líbila a příště pojedeme opět.

   11. 9. 2011 přijal náš sbor pozvání od SDH Žďár nad Sázavou II. Na oslavu 125. Výročí založení sboru. Zde předvedli útok zámečtí senioři s historickou ruční čtyřkolovou stříkačkou z roku 1889, dále zde zásahová jednotka předvedla rozstříhání osobního vozidla po havárii, program byl zpestřen divadelním představením a z horních pater zámecké věže se slaňovali příslušníci HZS Kraje Vysočina – ÚO Žďár nad Sázavou. Celé odpoledne nás provázelo krásné počasí a příjemná hudba.

  Dne 17.9. 2011 jsme se zúčastnili 8. ročníku Memoriálu Jana Dřínkave Žďáře nad Sázavou. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 32 družstev, z toho 18 družstev mužů a 14 družstev žen. Po loňském vítězství v ženské kategorii se nám s časem  79,81 podařilo vybojovat až 6. místo a chlapi ve své kategorii s časem 65,21  10.místo. Odměnou za naše snažení se nám staly ceny co jsme vyhráli.   K naší radosti byly stejné v obou kategoriích a nám se podařilo získat  poukázku na občerstvení do restaurace Astra pro všech 18 soutěžících. Další závody nás čekají až na jaře roku 2012.

   Dne 17. 11. 2011 v 17:00 hodin se tento datum, jako již každý rok stal nejprosvícenějším dnem celého roku. Malí i velcí se vydali s barevnými a různě velkými lampiony do temných ulic Hamrů nad Sázavou s počtem přibližně 200 účastníků. Po krátkém okruhu po Hamrech jsme všichni průvod zakončili na hasičské zbrojnici, kde již čekal pro děti teplý čaj, párek v rohlíku, drobné dárečky a pro dospělé se zde našlo také něco na zahřátí. Soudíme, že tato akce byla zdařilá, jelikož se jí účastní mnoho dětí. Tato akce skončila kolem 21:00 hodin.

19.12. 2011 se naši muži sešli u Březinova rybníka , kde proběhla výuka obsluhy motorových pil. Práce s motorovou pilou u dobrovolných jednotek PO je prací důležitou a potřebnou pro zdolávání požárů, technických zásahů při záchraně osob a v neposlední řadě také při živelných pohromách. Tuto výuku zakončili závěrečnou zkouškou dne 17. 4. na útvaru ve Žďáře nad Sázavou, které se zúčastnil bratr Aleš Poul, bratr Pavel Kroupa a bratr Roman Březina.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2011
Pro
5

4.12.2011 – Kouzelný vlak plný zábavy

4. 12. 2011 jsme uskutečnily v Kulturním domě akci pro děti za přispění Hit rádia Vysočina s názvem Kouzelný vlak plný her a zábavy

Promo team radia Vysočina měl pod patronací soutěžní odpoledne pro děti a my jsme si vzali na starost občerstvení. Tato akce měla velkou účast jak dětí, tak i dospělých.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2011
Čvn
26

26.6.2011 – Regional Cup Mládeže

V neděli 26.6. 2011 se naše obec stala hostitelem 5.kola Regional Cap mládeže. Celé závody organizovalo SDH Hamry nad Sázavou. Soutěžilo se v požárním útok dle směrnic Plamen tedy na „krátké savice“-1,6m a dle směrnic RCM „na dlouhé savice „-2,5m.

Naše SDH se rozhodlo ještě útoky podle Plamenu rozdělit na kategorii mladších a starších žáků.
Kategorie mladších:
1.SDH Hamry n.S. 20,01
2.SDH Lomnička 22,00
3.SDH Radostín n.O. 24,21
4.SDH Zubří 25,17
5. SDH Bohdalec 46,33
Kategorie starších:
1.SDH Radostín n.O. 13,90
2. SDH Znětínek 15,27
3.SDH Blízkov 15,43
4.SDH Radostín n.O. B 15,71
5.SDH Hamry n.S.16,22
6.SDH Obyčtov 19,44
7.SDH Lomnička B 19,54
8.SDH Dolní Loučky A 20,39
9.SDH Lomnička A 25,58
10.SDH Dolní Loučky B 28,69
11.SDH Kochánov 30,34
12.SDH Bohdalec 34,26
13. SDH Lavičky N
14.SDH Zubří N
RCM
1.SDH Radostín n.O. 12,77
2.SDH Znětínek 14,79
3. SDH Lomnička A 15,41
4.SDH Radostín n.O.B 15,68
5.SDH Dolní Loučky A 16,59
6.SDH Dolní Loučky B 18,53
7.SDH Lomnička B 18,53
8.SDH Kochánov 19,86
9. SDH Blízkov 20,82
10.SDH Zubří 43,52
11.SDH Obyčtov 99,90
12. SDH Hamry n.S. N
 
Velmi děkujeme našim sponzorům:- poslanec parlamentu Karel Černý,Agro Sázava, Kinský Žďár a.s., Pribina Přibyslav.
Další kolo regionálu se pojede 4.9. 2011 v Radostíně nad Oslavou.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2011
Čvn
19

18.6.2011 – 4.ročník Srandamače

Dne 18.6. 2011 se na louce u Březinova rybníku konal 4. ročník Srandamače v požárním útoku mladých hasičů. Náš Srandamač má trochu jiná pravidla. Všechny soutěžní družstva mají stejnou motorovou stříkačku tedy jde o takový „útok pravdy“, kde se ukáže sehranost a šikovnost celého týmu. Aby naše děti nebyly ve výhodě i jim se vytáhla „stará“ stříkačka, takže nesoutěžily s tou, co jezdí na závody.

Výsledková listina:
Kategorie „Bažanti“ (tedy děti do 11 let)
1. SDH Hamry nad Sázavou (19,13)
2. SDH Žďár 2 Zámek A (26,10)
3. SDH Kochánov (26,30)
4. SDH Jámy (27,66)
5. SDH Žďár 2 Zámek B (33,58)
6. SDH Škrdlovice (38,11)
Kategorie „Mazáci“ (11až 15 let)
1. SDH Hamry nad Sázavou (17,44)
2. SDH Kochánov (17,97)
3. SDH Radostín n.O. (18,30)
4. SDH Obyčtov A (19,61)
5. SDH Újezd (22,24)
6. SDH Jámy (24,24)
7. SDH Obyčtov B (30,90)
8. SDH Žďár 2 Zámek (31,85)
9. SDH Škrdlovice (34,07)
Kategorie „Borci“ (dospělci)
1. SDH Radostín n.O. (20,34)
2. SDH Jámy (21,28)
3. SDH Hamry n.S. (22,34)
4. SDH Žďár 2 Zámek (23,50)
5. SDH Obyčtov (27,45)
6. SDH Újezd (30,61)
 
Během celého závodu probíhala i soutěž jednotlivců v motání hadic na čas. Nejrychlejším“motákem“ se stal Tomáš Láznička(16,95) z  SDH Radostín n.O a nejrychlejší „motačkou“ Katka Andršová (17,20) z SDH Žďár 2 Zámek. Oba vítězové mají na rok zapůjčený putovní pohár.
Počasí nám vůbec nepřálo, celá sobota nám propršela, ale i tak se nám 4. ročník Srandamače vydařil. Mé poděkování patří kamarádkám, sestrám a bratrům hasičům za pomoc s obsluhou zákazníků, s chystáním a následným úklidem po závodech. Dále bych touto cestou chtěla poděkovat všem našim sponzorům: starostka Žďáru ing. D.Zvěřinová, hypermarket Albert, Sona, Pribina, OSH, požární bezpečnost, Benzina, OMW, Kraj Vysočina, Hitrádio Vysočina, Dům barev,Jawa Škrdlovice, sklárna Svoboda, OÚ Hamry, OÚ Škrdlovice, občerstvení U Činčerů, zmrzlina manželé Zaťkovi,zmrzlina Němec, lékárna Dr. Max, ZPMV,Raiffeisen bank, nápojové centrum Fiala, restaurace Swing –moc moc děkujeme.
Poháry i ceny byly rozdány tak zase za rok na SRANDAMAČI „AHOJ“

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2011
Čvn
5

4.6.2011 – Okrsková soutěž

V sobotu 4.6. 2011 odpoledne jsme se zúčastnili okrskové soutěže ve Žďáře nad Sázavou  u stadionu.

Zúčastnilo se 6 ženských a 20 mužských družstev.

Díky organizaci žďárských hasičů a krásnému počasí jsme měli disciplíny rychle za sebou.

Naše ženské družstvo se umístilo na krásném 2. místě a muži na 5. místě.

Na okres nemusíme. HURÁ!!!

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2011
Kvě
29

29.5.2011 – Dětský den

Dne 29.5. 2011 proběhl u hasičské zbrojnice Dětský den. Jako každý rok i tento nám organizačně vypomáhala pionýrská skupina. Děti v soutěžních disciplínách získávaly bodíky, které si vyměňovaly za krásné dárky. Pro malé i dospělé bylo připraveno občerstvení.

Odpoledne se vydařilo, děkujeme všem za spolupráci.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2011
Dub
30

30.4.2011 – Čarodějnice

V sobotu dne 30.4. 2011 se před hasičskou zbrojnicí konala Filipojakubská noc.

Pro děti byly připravené soutěžní disciplíny za které dostávaly sladké odměny. Poté začal čarodějnický rej kolem zapálené vatry.

Tři porotci vybrali 3 nejhezčí čarodějnice a 1 čaroděje.

V čarodějnickém stánku se účastníci soutěží mohli občerstvit kouzelnými lektvary a hadími ocásky.

Počasí nám sice nepřálo,ale i přesto jsme prožili krásnou Filipojakubskou noc.

Moje milá děvčata, připravte si košťata. Nadešel ten slavný den, kdy je nám let povolen. Přeletíme hory, lesy, rybníky a palouky, ukrutnou to rychlostí, připravte si klobouky.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2011
Led
23

22.1.2011 – 7.reprezentační hasičský ples

První akcí v tomto roce  byl již 7. reprezentační hasičský ples, který se konal dne 22.1. 2011.

Ples zahájily děti ze základní školy Hamry nad Sázavou pod vedením paní učitelky Lenky Veselé. Jejich tanec vyvolal pyšný úsměv rodičů a bouřlivý potlesk ostatních.

Dále vystoupil Stacionář z Jihlavy tanečním vystoupením z muzikálu Mama Mia!.

Večerním překvapením bylo vystoupení bratrů hasičů, kteří  ukázali, že i muži mohou být půvabnými akvabelami..

O půlnoci se losovala tombola, která byla opravdu bohatá. Tímto děkujeme všem sponzorům.

K tanci a poslechu hrála skupina Tataband.

Těšíme se na hojnou účast i v příštím roce na 8. reprezentačním hasičském plese.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube