Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
2005
Pro
31

Ostatní akce v roce 2005

Sbor má 50 členů a to 24 mužů, 15 žen a 11 dětí.

 
22. srpna oslavila sestra Marie Šípková  své 70. narozeniny, 8. září bohužel podlehla těžké nemoci. Členkou sboru byla 25 let.
75 let oslavil bratr Josef Souček
79 let oslavil bratr Miloslav Matoušek, který je zároveň nejstarší člen.
Potěšitelné je, že mezi 11 nejmladšími členy má svého nástupce, pravnučku.
 
     Aby byla požární technika v dobrém stavu, schopná výjezdu a zásahů, o to se za pomoci mužské části sboru stará velitel bratr Aleš Poul a řidič, strojník Roman Březina.
 
     Zvyšují se také nároky kladené na všechny členy sboru dobrovolných hasičů, zvláště ale na funkcionáře, kteří získávají znalosti a odbornou přípravu na školeních a setkáních.
 
9. ledna na školení hospodářů a revizních kontrolorů byli Radek Kratochvíl a Helena Jadrná.
8. května a 13. listopadu na aktivu v Jamách pozorně sledoval program velitel Aleš Poul a strojník Roman Březina.
Na pozvání velitele sboru Žďáru Josefa Součka bylo setkání velitelů a jejich zástupců v Táferně ve Žďáře. Toho se zúčastnili Aleš Poul a Zdeněk Lopour.
 
     20. března se sešlo v Novém Městě na Moravě 252 delegátů z 260 SDH okresu, aby po projednání zprávy výkonného výboru zvolili starostu Okresního združení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Stal se jím Luboš Zeman, pro kterého hlasoval i náš starosta, Alois Březina.
Brigádní činnost začala 9. dubna sběrem železného šrotu. 9 členů sebralo 50 metráků železa a na podzim 8. října 11 členů 60 metráků šrotu.
 
     23.dubna se sbíraly na silnici v Hamrech ořezané větve stromů. Ty byly odvezeny za MŠ, kde byla připravena hranice.
 
  „Po dlouhé době opět vzplály ohně o Filipojakubské noci a začaly se dít podivuhodné věci…“
Dne 30. dubna se v podvečer začaly scházet děti s rodiči na prostranství za školkou. Tam na ně čekala čtyřmetrová hranice s ošklivou čarodějnicí, kterou vyrobili mladí hamerští hasiči – Plamínci.
I přesto, že akce nebyla ohlášená, čarodějnice na hranici měla svou konkurenci. Sešlo se zde pár „atraktivních“ čarodějnic, ze kterých naše porota vybírala tu nejoriginálnější.
Po vyhlášení výsledků vzplála hranice a začala volná zábava. Ti co neopékali buřtíky nebo nestáli u stánku s lektvary (pivo, limo, káva, čaj) si užívali připravených her, kde se zdokonalovali v čarodějnickém umění na příští rok.

  
 
      7. května, 10. a 11. září přijelo 13 členů i s rodinnými příslušníky do Železných Horek, kde pomohli Pionýru s údržbou tábořiště.
 
     

     23. května, po bouřce a přívalech vody byli požádáni členové sboru o pomoc v místní části Leskovice. Zde po ucpání kanálů, voda tekla přes zahrady a cesty. Šest členů v nepříznivém počasí tyto kanály vyčistila a následně firma Františ odklidila naplavenou hlínu a listí. Silnice byly spláchnuty a zprovozněny.

V neděli 5. června při počasí, které dětem příliš nepřálo, zahájili příslušníci Policie ČR
Dětský den“
 
 
Předvedli ukázku výcviku policejních psů. Vysvitlo sluníčko a tak se naplno rozběhly soutěže. Tradičních i nových soutěži se zúčatnilo asi 200 dětí, v doprovodu rodičů i prarodičů. Za přispění prarodičů, byly pro děti připraveny pěkné ceny, pro všechny občerstvení a hudba.
 

V pátek 5. srpna pomohli hasiči s úpravou trati místnímu Automotoklubu, který pořádal 6. srpna závody. 7 členů vyzkoušelo dopravu vody z řeky od Březinových na závodiště na staré trati.
 
     17. listopadu prošel v podvečer částí Dolní Hamry lampionový průvod. Děti spolu s rodiči prožily nezapomenutelný večer, který ukončily na Ranči, kde byl pro ně připraven horký čaj. Všichni se shodli na tom, že si příští rok vše zopakují.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2005
Pro
29

Plamínci 2005

Od ledna pracuje také kolektiv mladých hasičů Plamínci.

Kolektiv vznikl v lednu 2005. Po besedě v místní škole mělo o tuto činnost zájem 10 dětí. 7 děvčat a 3 chlapci.
Naše první setkání proběhlo 21. ledna v klubovně SDH Hamry.
 
Děti si prohlédly vybavení garáže a klubovnu. Byly obeznámeny s programem na celý rok . Sešli se znova hned druhý den, kdy si připravily nástěnku, dostaly sešity na poznámky a zahrály si několik her.
 
Další větší akce se uskutečnila 4. února, kdy jsme se sešli při bobování na Vašáku.Všichni se na sněhu pěkně vyřádili.
 
2.dubna se uskutečnila výprava do zdejších skal nazvaná „Po stopách lovců“.
 
29. dubna se Plamínci rozrostli o další členy. Stav byl 10 děvčat a 3 chlapci.
 
30. dubna jsme vlastnoručně vyrobili babu na oheň. Večer ti kteří přišli v maskách dostali pamětní list na tento den.
 
21. května jsme jeli do Nového Města na Moravě na jarní kolo hry „Plamen“, ještě jenom jako diváci abychom viděli jaké disciplíny se plní a jak samotná soutěž probíhá.
     11. června jsme vyrazili na průzkum Doubravského údolí. Zúčastnilo se 10 členů.
 
17. – 19. června proběhla třídenní výprava do Železných Horek. V Údolí slunce nám přálo počasí a tak jsme toho náležitě využili. Prožili jsme zde krásné dny plné her a zábavy. Největší zážitky však byly při noční hře. Poděkování patří bratru Bohoušovi Šimůnkovi a Romanovi Březinovi za obstarání dopravy při této výpravě.
 
25. června jsme byli všichni mladí hasiči pozváni na pečené prasátko. Bylo to krásné rozkoučení před prázdninami.
 
Jako každý rok se uskutečnil pochod Jana Žižky a Karla Havlíčka Borovského. 27. srpna jsme tento pochod absolvovali v počtu 6 členů. Na trase nás čekalo plnění různých úkolů a soutěží.
 
3. září jsme se opět sešli po prázdninách v hojném počtu. Trénovali jsme vše potřebné pro podzimní kolo hry „Plamen“.
Musíme znát otázky z topografie, hasičské teorie, uzlování, zdravovědu, střelby ze vzduchovky a překonání vodorovného lana.
 
15. října proběhlo podzimní kolo hry „Plamen“ v Novém Městě na Moravě, zde jsme se umístili na 15. místě.
 
3.12. jsme měli Mikulášskou besídku, kde nás navštívil čert a Mikuláš.
 
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2005
Čvn
19

18.6.2005 – Okresní kolo Chlumětín

18. června odjely obě družstva na Okresní soutěž do Chlumětína.

Díky našemu vítězství žen na okrskové soutěži v Najdeku jsme se vydaly 18. 6. 2005 na okresní soutěž do Chlumětína s velkou podporou mužského hasičského osazenstva. Na soutěž jsme jely s obavami a ani počasí nám nepřálo. Na stanoveném místě soutěže byl nepříznivý terén, kde nás čekala 4 ženská družstva s dlouholetou tradicí.
I přes drobné nedostatky jako: neujasněná pravidla, záhadné sestavení štafety apod., se naše družstvo žen umístilo na nečekaném prvním místě.
A tak na poličce v naší hasičské zbrojnici přibyl další vítězný pohár.
POŽÁRU ZMAR!!!
 
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2005
Kvě
29

29.5.2005 – Okrsková soutěž

29. května, při příležitosti 60. výročí založení SDH Najdek, bylo v Hamrech n/Sáz uspořádáno první kolo okrskové soutěže.
U příležitosti 60. výročí vzniku SDH Najdek pořádaly okrskovou hasičskou soutěž. V 8 hodin ráno za nádherného počasí se sjelo 21 hasičských sborů na louce za kravínem.
Po začátečních proslovech organizátorů si velitelé jednotlivých družstev vylosovali soutěžní pořadí. Poté se sbory rozešly na určené disciplíny – požární útok, štafeta a požární teorie.
Poprvé se v okrskové soutěži zúčastnilo Hamerské družstvo žen ve složení: Pavla Poulová, Ivana Kroupová, Monika Kučerová, Helena Jadrná, Libuše Březinová, Martina Březinová, Lenka Březinová, Alena Šípková, Věra Chmelková, Jitka Kratochvílová a Lenka Veselá, které skončilo první ve své kategorii a v celkovém pořadí desáté. Byla to odměna za úsilí a pilnost při nácviku, kterému věnovali svůj volný čas. Velkou oporou jim byli manželé, členi sboru a přátelé. Muži SDH Hamry se umístili na krásném druhé místě.
 Obě družstva nás budou reprezentovat na okresní soutěži 18. června v Chlumětíně.
Věříme, že k pohárům přibudou další krásné trofeje.
Požáru ZMAR!!!
 
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2005
Úno
20

19.2.2005 – 1.reprezentační hasičský ples

19. února 2005 Vrací se tradice…...

Před dávnými časy, které pamatují naši rodiče a prarodiče nebylo nic neobvyklého pořádat ples. Každý týden si lidé ve svátečních šatech užívali tance a zábavy.
My jsme již nechtěli jen vzpomínat, a proto jsme se rozhodli obnovit tradici alespoň trochu. A tak se zrodil nápad reprezentačního hasičského plesu. Vyzpovídali jsme všechny pamětníky „co a jak“ a začalo se chystat. Přispěním moderní techniky začaly na papíře vznikat nesmělé návrhy, jak ples bude vypadat.
A nesmělé návrhy přešly ve skutečnost.V sobotu 19. února podvečer vítali plesuchtivé lidičky rozžaté svíčky (požár nebyl, ale hasilo se – žízeň) a usměvaví hasiči v uniformách v útulné hospůdce u Šípku.
Ani my jsme netušili, že obyčejná hospoda se dá proměnit v taneční sál, který byl využit do posledního místa.
Celý večer nejen k tanci, ale i poslechu hrála báječná mužská skupina Orion.Hráli asi opravdu dobře, jelikož lidé ani ve tři hodiny ráno nechtěli přestat předvádět své taneční kreace na parketě.
Ale nezůstalo jen u tance. Samozřejmě lidé stihli uspokojit i jiné než taneční chutě např.: labužnické – šťavnatým kuřátkem a dábelským guláškem, a zrakové – ukázkovým útokem hasičského sboru.
O půlnoci nesměla chybět tradiční tombola s netradičními cenami. Lidé odcházeli s nábytkem, DVD přehrávačem, ale i s dlouhodobou zásobou toaletního papíru. Především byli nadšeni první tři výherci. Třetí cenou byly hasičské hadice – hodit se můžou vždy, druhou cenou jsme potěšili vášnivé zahrádkáře – zavlažování zahrádky v termínu 8. června 2005 a první cena…? Tak tu předala „delegátka Hasič tours, paní Matylda Koblihová“ a byl to poukaz na romantickou projížďku Roburem po krásách Hamerského kraje.
Věřímě, že byli opravdu všichni spokojení a snad i příští rok budou vítat i vás usměvavý hasiči v uniformách na dalším reprezentačním plese.
FacebookyoutubeFacebookyoutube