Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
2010
Pro
31

Zbytek akcí v roce 2010

Sbor má k dnešnímu dni 59 členů, z toho 28 mužů, 15 žen a 16 mládeže.

 

Nejstarší člen je Josef Šípek, nejmladší členka je Eva Černá.

 

Přivítali jsme nové členy: Petra Kosmáka a Ondru Peréze.

:
Své 80. jubileum letos oslavil bratr Josef Souček Tento rok také oslavil své krásné 70. narozeniny náš dlouholetý bratr Josef Pokorný.

 

29.1.2010– se konala Okrsková výroční valná hromada ve Škrdlovicích. Na této valné hromadě proběhlo poděkování všem sborům za jejich činnost při zásazích, tak i při pořádání kulturních akcí, za práci s dětmi a mládeží. Na Okrskové konferenci bylo poděkováno odstupujícím členům p. Dočekalovi a p. Kabelkovi a nově zvoleným, ke kterým patří i náš bratr Aleš Poul popřáno hodně pracovních úspěchů.

 

14.3.2010se uskutečnilo setkání zasloužilých hasičů v Jamách. Z našeho sboru bylo zastoupení A. Březinou, J. Součkem, V. Chládkem, J. Šípkem a K. Černým. Sešlo se zde cca 50 zasloužilých hasičů.

 

V aule Vysoké školy báňské v Ostravě byl v sobotu 3. července 2010 ve 12:00 hodin zahájen 4. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Starosta ing. Karel Richter přivítal také náměstka ministra vnitra Jaroslava Solivara a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR generálmajora ing. Miroslava Štěpána a zahraniční delegace.

 

V tomto roce absolvoval základní odbornou přípravu ve školení velitelů družstva Tomáš Černý a ve školení strojníků bratr Pavel Eler, které se konalo v HZS ve Žďáře nad Sázavou, kde také proběhlo školení na motorové pily, kterého se zúčastnil bratr Pavel Kroupa, bratr Roman Březina a bratr Aleš Poul.

 

Brigádní činnost začala v sobotu 17.dubna kdy 7 členů sebralo celkem 3 920 kg železného šrotu a v sobotu 30. října 14 členů sebralo celkem 1 800 kg železného šrotu. Ani ženy nezahálely a pustily se do úklidu hasičské zbrojnice. Tímto ,ale brigádní činnost zcela nekončí.

25.5.2010 – se konala brigáda související s úklidem obecního lesa pod mateřskou školkou.

11.6.2010 – byli požádáni členové našeho sboru p. Pazourem ze ZD Sázava o pomoc při zakrývání silážní jámy.

4.7.2010 – byli opět hasiči požádáni pionýrskou skupinou o pomoc při odvozu věcí na pionýrský tábor do Železných horek. Věci odvážel hasičským Roburem -bratr Bohuslav Šimůnek v doprovodu Marie Šimůnkové a bratra Aleše Poula.

12.7.2010 – se hasiči vydali pod vedením Miroslava Křivy vypomoci AMK Hamry nad Sázavou při kropení biketrialové tratě.

Dne 12.6.2010 se členové našeho sboru vydali na slavnost do Polničky, která se konala ke 130. výročí založení sboru. Slavnost se konala na prostranství před Sokolovnou s názvem „pod Kaštanama“, k poslechu a tanci hrála kapela Seniorka. Počasí bylo krásné a odpoledne se zdařilo.

 

   16.6.2010 jsme uspořádali den otevřených dveří na hasičské zbrojnici pro děti ze základní a mateřské školy. Starosta sboru A. Březina s bratrem P. Kroupou přivítaly děti v hasičské garáži, kde jim ukázali has. techniku, auta a jejich vybavení. Poté se děti odebraly do zbrojnice, kde je přivítala sestra Ivana Kroupová a Pavla Poulová. Zde jim ukázaly útok na DVD ,poháry, představily nový hasičský prapor a prohlédly si fotky z oddílu Plamínek.

0.7.2010 se v Sázavě pořádala jako každý rok hasičská soutěž s názvem „O putovní pohár starosty obce“. Celkem se zde zúčastnilo 18 hasičských sborů, což byl doposud nejvyšší počet družstev v této soutěži. Muži se umístili na krásném 8 místě a ženy jelikož byly počítány do kategorie mužů na pěkném 12 místě.

16.7.2010 vyjížděli naši muži k požáru náspu železniční tratě za Kalábovými. Jednotka přijela na místo, kde již zasahovali profesionální hasiči. Po uhašení se přesunuli do Šlakhamrů, kde hořel porost za Pátkovými. Zde naši 3 členové vypomohli profesionálům a zbytek mužstva na točně u Staňkového rybníka zajišťovalo doplňování cisteren ostatním hasičským jednotkám. Na úseku v Hamrech nad Sázavou zasahovalo 10 jednotek hasičů.

Dne 8.10.2010 v 17:00 hodin byl vyhlášen poplach na Janáčkův mlýn ve Světnově. Po příjezdu se naše jednotka nahlásila veliteli zásahu Emilu Novákovi, který je poslal na poslední úsek dálkové dopravy, kde po průzkumu bylo provedeno hašení zemědělského objektu dvěma proudy C. Zúčastnilo se zde 6 zasahujících sborů.

Na Štědrý den jsme se tradičně sešli ve 13:00 hodin na Březinově rybníku, kde se popíjel svařáček

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Lis
18

17.11.2010 – Lampionový průvod

17.11.2010  se konal Lampionový průvod. Vycházeli jsme od OÚ a procházeli spletitými uličkami Hamrů s více než 200 účastníky. Po příchodu do zbrojnice, bylo připraveno občerstvení. Všechny děti byly odměněny malou drobností a pro nás byla odměnou jejich radost, pohoda a zářící oči.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Lis
14

14.11.2010 – Víceúčelové hřiště

Od 14.11. loňského roku se pracuje na víceúčelovém školním hřišti na Kasance. Bylo oploceno, natíral se a přibíjel dřevěný materiál,potloukala se podlaha na půdě, zakrývala střecha folií,pobíjel štít, usazovaly okna ve skládku, opravovala cesta, natíraly se okenice, dveře a následně kompletovaly, rozdělával se plot, sekla se tráva, vláčelo se hřiště, sbíral kamen, zvedala se bouda a kolem vyrovnával terén, pomáhali jsme při obnovení struhy a napojování vodoteče. Samozřejmě za spolupráce našeho bratra a zároveň obecního pana starosty Huberta Křesťana a firmy Colas a.s. K dnešnímu dni zde hasiči odpracovali cca 1057 hodin.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Zář
12

11.9.2010 – memoriál Jana Dřínka

V sobotu 11.9. 2010 se naše družstva zúčastnila 7. ročníku memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku. Z celkových 9 družstev žen se nám podařilo vybojovat 1. místo a po třetí jsme si odvezli putovní pohár. Muži obsadili z celkových 21. družstev krásné 6. místo

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Srp
30

29.8.2010 – Dětský den

Dne 29.8. 2010 se konal ve 14:oo hodin Dětský den před hasičskou zbrojnicí. Bylo to odpoledne plné soutěží, za které děti dostávaly bodíky, které si potom vyměnily za krásné ceny. Hry pro děti zajistila Pionýrská skupina “Údolí slunce” a občerstvení SDH Hamry nad Sázavou. Počasí nám přálo, byl to bezva den.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Čvc
12

11.7.2010 – veselice s HitRádiem Vysočina

Díky naší velitelce Martině se v neděli 11.7. 2010 před hasičskou zbrojnicí konala Veselice s Hitrádiem Vysočina.

Celým odpolednem nás provázel Milan Řezníček. Promo team Hitrádia Vysočina si pro děti i dospělé připravil spousty soutěží a zábavy.

Pro děti tu byl skákací hrad a malovalo se barvami na tělo.

Hřebem dne byla soutěž o Miss Veselice, kterou vyhrála Pavla Poulová.

 

K tanci a poslechu hrála kapela Umí Hovno, točilo se pivečko a grilovalo masíčko.

Kolem 20 hodiny byla celá akce u konce. Všichni jsme se náramně bavili a jako poděkování jsme celý promoteam vykoupali v kádi. :o)

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Kvě
10

8.5.2010 – Devět skal 2010

8. květen akce Devět skal 2010 – Rekord v dopravě vody na dálku
Trasa:  Dolní Loučky (295 m n.m.) – Devět skal (836 m n.m.) převýšení trati 541 metrů
 
Délka trasy: 63,46 km
Začátek čerpání vody v Dolních Loučkách: 10:35 hodin
První výstřik na Devíti skalách: 17:30

Konec akce: 17:40 (rekord uznán agenturou Dobrý den)

Technické údaje: 
  • akce se zúčastnilo celkem 288 sborů dobrovolných hasičů z toho 287 z České republiky a 1 sbor ze Slovenska
  • celkem bylo použito 234 čerpadel
  • použito bylo celkem 3 553 hadic B
  • spojení zajišťovalo celkem 291 radiostanic
  • na akci se podílelo celkem 2 592 hasičů (z toho 1 669 mimo okres Žďár nad Sázavou)
  • v hadicích v době rekordu bylo celkem 300 m3 vody
  • bylo přemístěno 580 m3 vody
  • v době čerpání protékalo v hadicích 36 m3 za hodinu
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Kvě
3

2.5.2010 – Svěcení nového praporu

V neděli 2. května se před hasičskou zbrojnicí uskutečnilo slavnostní svěcení nového praporu.

Náš nový prapor i hasičskou techniku posvětil farář Tomáš Holý ze Žďáru nad Sázavou.

Prapor byl zhotovený podle našeho návrhu. Na jedné straně je na červeném podkladu historický hasičský znak s Českým lvem a na druhé straně na modrém podkladu je vyobrazen symbol naší obce-kamenný most s patronem hasičů svatým Floriánem.

Celé slavnosti se zúčastnila řada hostů a desítky dobrovolných hasičů z jedenácti sborů celého žďárského okresu.

Zpestřením odpoledne byla možnost si prohlédnout vystavenou hasičskou a policejní techniku.

Při slavnostní příležitosti představil náš bratr Karel Černý svou novou knihu – Hamry nad Sázavou na starých pohlednicích.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Dub
30

30.4.2010 – Čarodějnice

Dne 30.4. 2010 se před hasičskou zbrojnicí pořádal Čarodejnický rej.

Připravte koště, startuje se,
ježibaby, veselme se.
Oblečte se do svůdných látek,
nastává náš velký svátek.
Uchopte opratě ve svůj spár,
připravte se a letu zdar!

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Bře
7

6.3.2010 – MDŽ

Dne 6.3. byly členky sboru pozvány na malou oslavu MDŽ. Ženy dostaly růže a bratr Eli pro ně usmažil bramboráky.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Úno
27

26.2.2010 – 18. ples Denního a týdenního stacionáře Jihlava

V pátek dne 26. února 2010 jsme byli pozváni na 18. ples Denního a týdenního stacionáře Jihlava.

Ples byl zahájen nádherným předtančením. Dívky v krásných šatech a pánové ve slušivých oblecích předvedli krásné taneční kroky, které byly odměněny zaslouženým potleskem přihlížejících.

Dalším bodem programu byla skupina Farah, která zatančila břišní tanec Pusinky.

A nejkrásnější a nejočekávanější vystoupení nám předvedla taneční skupina Úlet, když zatančili na známé písně skupiny Abba.

Potlesk byl obrovský a nadšené tváře hostů byly velikou pochvalou pro tanečníky.

Ples provázený skupinou Uniband byl velice vydařený….všichni jsme se náramně bavili a vůbec se nám nechtělo domů.

Tímto bychom rádi poděkovali Stacionáři za pozvání. A těšíme se na další spolupráci.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2010
Led
24

23.1.2010 – 6.Reprezentační hasičský ples

Kulturní činnost začala tradičně a to 23.1.2010 6. reprezentačním hasičským plesem.

o celodenních přípravách konečně nastala osmá hodina večerní a začaly se scházet dámy v krásných róbách a pánové v padnoucích oblecích.
Ples zahájil stacionář z Jihlavy nádherným vystoupením, které přihlížející odměnili zaslouženým potleskem.
 
http://www.youtube.com/watch?v=uxgjBfjz1tM
 
Celým večerem nás provázela skupina Tataband, která hrála až do pozdních ranních hodin.
 
V jedenáct hodin na sebe ženy hasičky oblékly nové zásahové obleky, které hostům předvedly vskutku originálně.
http://www.youtube.com/watch?v=l4-6myo8dlo
O půlnoci byla tradičně losovaná tombola ve které byly samé nádherné ceny. Tímto chceme poděkovat sponzorům, hostům i pořadatelům a těšíme se příští rok, že se opět sejdeme v hojném počtu na 7. reprezentačním hasičském plese.
 
 
 
FacebookyoutubeFacebookyoutube