Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES

12.12.2009 – Výroční schůze

Poslední akcí letošního roku byla v sobotu 12.12. 2009 Výroční schůze, kde 

na základě stanov Sdružení Čech, Moravy a Slezska, článek 68, část 3, volí Výroční valná hromada SDH starostu, jeho náměstka, velitele jednotky, a družstva, preventistu a další členy komise včetně revizní a kontrolní rady.
Jelikož uplynulo pětileté funkční období výboru, tato událost náš čekala na letošní valné hromadě dne12.12.2009.
 
Bylo přítomno 32 členů, což znamenalo že Výroční valná hromada byla usnášející se schopná.
( Počet členů našeho sboru je 43.)
 
Byli zvoleni:
 
Březina Alois – starosta sboru
Kroupa Pavel – náměstek starosty
Poul Aleš – velitel jednotky
Lopour Zdeněk – velitel družstva
Šípek Jiří – preventista
 
 
další členové výboru:
 
Černý Karel
Březinová Martina – vedoucí dětského oddílu
Poulová Pavla
Šípková Alena
Březina Roman
Eler Pavel
 
Kontrolní a revizní rada:
 
Kroupová Ivana
Jadrná Helena
Jadrný Štěpán
 
 
Velké poděkování patří odstupujícím členům výboru:
Hubertu Křesťanovi, Radkovi Kratochvílovi, Štěpánovi Jadrnému a zvláštní poděkování patří sestře Miladě Pokorné, která plnila 17 let funkci jednatelky.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube