Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
2006
Pro
31

Ostatní akce v roce 2006

Sbor má 59 členů, 24 mužů, 15 žen, 20 dětí a mládeže.
 
Své 80 narozeniny oslavil bratr Miloslav Matoušek, který je ve sboru 57 let.
70 narozeniny oslavil bratr Vladimír Chládek, členem je 47 let.
50 jubileum oslavila sestra Hana Jiřikovská, členkou je 28 let.
 
     23. dubna ve Škrdlovicích a 3. prosince v Jamách se konal aktiv velitelů, kterého se zúčastnil velitel bratr Aleš Poul.
 
     Preventista bratr Jiří Šípek získal osvědčení a odznak „Referent prevence a výchovné činnosti“. Třetího stupně.
V jarních měsících tradičně začíná brigádní činnost.
 
     2. dubna vyjelo 7 členů spolu s kláštěrskými hasiči čerpat vodu k Sobotkům, kdy z důvodu ucpání vpustě u lesa voda zaplavila dvůr. 3. dubna byla 7 členy výpusť vyčištěna, aby voda nezpůsobila záplavu silnic a zahrad, jak tomu bylo v minulém roce.
 
     8. dubna 4 členové spolu s najdeckými hasiči umývali silnice v Hamrech.
 
     V sobotu dopoledne 22. dubna a 14. října se tradičně zbíral železný šrot. Do zběrných surovin bylo odvezeno 110 metráků. Poté se večer 14.10. sešli všichni členové sboru v garáži v hasičské zbrojnici, kde se pro ně peklo prasátko.
Na žádost starosty obce Huberta Křesťana byla zajištěna pomoc při stěhování OÚ do nové budovy. 11. května byla uklízena prkna z rozebrané konstrukce v KD do mateřské školy.
V počasí, které nepřipomínalo 4. červen se sešlo před zbrojnicí hodně dětí, rodičů a prarodičů, aby společně oslavili Den dětí.  
  Tradičně jej pořádala pionýrská skupina a SDH Hamry n/Sáz. Netradičně všechny disciplíny spojovalo téma celého dětského odpoledne: „Cesta kolem světa“. Začátek i konec patřil Plamínku. Ten předvedl požární útok, který pro přítomné diváky okomentoval bratr Alois Březina.

 
     13. června zahoukala siréna, začalo námětové cvičení, zásah byl prováděn za mateřskou školou. Požární sbory Najdek, Hamry a Zámek Žďár přijely na místo v 16:41. Voda z najdecké cisterny dopadla na budovu v 16:48 a z řeky Sázavy v 16:52. Z budovy školy byl zachráněn jeden „ zraněný“. Podle starosty obce proběhl cvičný zásah rychle a bez větších technických problémů.
 
    17. června proběhla Okresní soutěž v Pikárci, kde soupeřilo již 6 týmů žen.
Potěšující je, že družstvo žen vybojovalo první místo.
 

 

     V sobotu 16. září se konal závod motokrosu a cyklistů „Na trati“ v Hamrech n/Sáz. S úpravou trati, kropením pomáhala v pátek již tradičně mužská část sboru.
 
     Pionýrský tábor v Železných Horkách oslavil letos 30 let od postavení prvních stanů v Údolí slunce. Nevím, jak dlouho trvá naše spolupráce, ale vím, že náš Robur tam odvezl už stovky kufrů a batohů. I během roku pomáhají naši členové s údržbou a opravou základny. Při setkání bývalých účastníků tábora 22. července pomáhali pro ně naši členové připravit pohoštění.
 
 
Na pátek 17. listopadu zval plakát malé i velké na „Lampionový průvod“, V podvečer u nového OÚ starosta pan Hubert Křesťan symbolicky uvolnil obec, aby účastníci mohli projít částí Dolní Hamry.

Zakončení bylo ve zbrojnici, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení.
 
 
Poděkování patří všem členům sboru, zvláště těm starším, u kterých si vážíme jejich zkušeností, dobrých rad a stálého zájmu o dění ve sboru, všem sponzorům a obecnímu úřadu za celoroční spolupráci.

 

 
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2006
Pro
29

Plamínci 2006

Druhý rok pracuje oddíl mladých hasičů Plamínek.

Ohlédnutí za letošním rokem.
 
     V zimních měsících jsme využili možnosti být v hasičárně a zdokonalovali se ve vázání uzlů, v hasičských značkách, v topografických značkách a hasebních prostředcích.
 
     V měsíci únoru jsme se zúčastnili s naším oddílem karnevalu v naší obci pořádaného pionýrskou skupinou.
 
     V měsíci dubnu se konala brigáda – sběr dřeva. Účastnili se jí hlavně velcí hasiči , ale i my jsme uklidili kus naší obce. Dřevo jsme použili na stavbu hranice. Tu postavili dospěláci, my jsme udělali babu na oheň. V den čarodějnic jsme se My, holky malé i velké přestrojili za čarodějnice a mohl začít ten pravý rej. Každá Baba Jaga si odnesla čarodějnický pamětní list a ta nejošklivější sladký dort. O občerstvení se tu staraly jak jinak než opět čarodějnice a ve svém krámku se snažily vykouzlit různé lektvary.
 
   V květnu jsme se zúčastnili 2.kola celostátní hry Plamen v areálu Ski v Novém Městě na Moravě, kde jsme obsadili 13.místo.
 
     S koncem školního roku , jsem si v době velkých prázdnin udělali přestávku a znovu jsme se viděli až na hasičském soustředění v Železných Horkách. Soustředění trvalo 4 dny. Během nich jsme měli různé soutěže hasičské i sportovní , podnikali výlety do okolí, navštívili hasičské muzeum a hledali poklad. Při naší noční cestě odvahy začala celoroční hra – Cesta na Ajlašku. Tady bych chtěla poděkovat bratru Součkovi za půjčení tábořiště a bratru Šimůnkovi za odvoz naší batožiny na místo. Naše poděkování patří taky šerifům Chadovi, Tornádu Lů a Elimu za vymyšlení, organizaci a realizaci našich aktivit, v čemž jim vydatně pomáhali renžrs Lulu a Pipin. Šamance Lole za starost o naše bolístky, Samovi Hokinsovi za naše ztracené a znovu nalezené věci, Bankmenu Aldovi Šetrnýmu za rozdávané stříbrňáky a za následnou výměnu na tvrdou měnu a Salůnu u Mildruše Pindruše a Heluše za naše plná bříška a hlavně za jahodový knedlíky.
 
     Od září jsme se začali scházet opět pravidelně a na schůzkách jsme pokračovali ve vydělávání dolarů. Dolary dostáváme za soutěže, kde prokazujeme znalosti hasičské i všeobecné, obratnost, rychlost, fantazii a šikovnost.
 
     V říjnu nás čekalo 1.kolo soutěže Plamen, které se uskutečnilo v areálu Táborky na Pilské nádrži ve Žďáru nad Sázavou. Startovali jsme v kategorii mladší žáci. Družstev tam bylo v naší kategorii 17. Po náruživém zápolení jsme zatím obsadili krásné 4.místo. Doufáme, že na jarním kole nic nezkazíme a toto místo si obhájíme.  15.října jsme jeli na další závody, ale už v jednotlivcích a byl to Faraonský běh do schodů na Zelenou Horu. Trasa je vysoká 86 schodů. Z tohoto závodu jsme dovezli 5 medailí.
 
 
     V měsíci listopadu se konal lampiónový průvod naší obcí.
 
     Na začátku prosince za námi přišel Mikuláš s Andělem a s Čertem a donesli nám nadílku.
 
     V současné době má náš oddíl dvě předškolní děti a 13 školáků. Velí nám Roman a Martina Březinovi, Pavel Eler a instruktorky jsou Veronika Remarová a Michala Šustrová. Za pár dnů nás čeká vánoční besídka , kde si se svými kamarády nadělíme dárky.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2006
Kvě
29

28.5.2006 – Okrsková soutěž

28. května uvítalo nevlídné počasí a po dešti ne ideální terén, hřiště za Sokolovnou ve Žďáře n/Sáz.účastníky okrskové soutěže.

Ráno nás vzbudil vytrvalý déšť. Nálada nebyla nejlepší, ale přesto jsme nasedli do Roboru a vydali se směr Žďár. Zaparkovali jsme, ale nikomu se nechtělo do toho nečasu. Nikdo z nás nevěděl, co se bude dít. Jestli se poběží štafeta nebo nepoběží, a jestli vůbec nějaká soutěž bude. Okolo půl deváté se počasí na chvíli umoudřilo, a tak jsme se seřadili ke slavnostnímu zahájení. Po úvodních slovech začalo jít do tuhého. Opět začalo pršet a promočený terén se stával neúnosným. Po devatenácti družstvech bylo hřiště jedna bažina a všichni účastníci vypadali jak po bahenních zápasech. Přesto všechno se vše zvládlo bez úrazu. Naši muži SDH Hamry nad Sázavou obsadili třinácté místo a my desáté místo mezi muži, jinak první mezi ženami. Postupujeme do okresního kola.

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2006
Dub
30

30.4.2006 – Čarodějnice

30. dubna se před hasičskou zbrojnicí slétly Čarodějnice, aby se utkaly o titul „Nejstrašidelnější čarodějnice“.

Dne 30.4. 2006 o Filipojakubské noci potemněla obloha a začaly se dít zvláštní věci.
Ze všech koutů se slétaly čarodějnice, malé i jejich velké instruktorky. Nejprve si procvičily čarodějnickou praxi, zvolily vyvolenou čarodějnici a utkaly se o titul Nejstrašidelnější čarodějnice. Ta dostala sladkou odměnu.
Poté vzplály ohně. Na jednom si opékaly hadí ocásky (buřtíky) a u druhého byl čarodějnický rej. I přes nepřízeň počasí byla účast hojná a čarodějnice se zdržely do pozdních hodin.
Starší čarodějnice děkují za účast a věří, že příští rok se setkají zase a za každého počasí.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2006
Dub
23

22.4.2006 – námětové cvičení

SDH ve Žďáře 2 – Zámku slavil letos 120. výročí založení. U příležitosti oslav bylo první akcí 22. dubna námětové cvičení na hašení požáru Staré radnice na náměstí ve Žďáře n/Sáz. Dobrovolní hasiči zde spolupracovali s profesionálními, s profesionální Záchranou zdravotní službou a dobrovolnými záchranáři mládeže ČČK. Dopravu v místě cvičení řídila Policie ČR v součinnosti s městskou. Přihlíželo asi 1000 obyvatel města, mezi kterými nechyběli naši hasiči a děti z oddílu Plamínek.
 
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2006
Úno
19

18.2.2006 – 2.reprezentační hasičský ples

Kulturní činnost ve sboru začala 18. února, kdy svíce rozzářily sál hospody „U Šípků“, 2. reprezentačním hasičském plese.

Celý večer se odehrával v orientálním stylu. Perníčková volenka, bohatá tombola a skvělá pořadatelská činnost přispěla k dobré náladě hostů, kteří vydrželi až do pozdních ranních hodin.

FacebookyoutubeFacebookyoutube