Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
1999
Pro
31

Události v roce 1999

Budeme končit předposlední rok tohoto tisíciletí.
Při těchto příležitostech se kladou různá předsevzetí. Zařaďme se mezi ně s přáním pozvednout prestiž dobrovolných hasičů. Nejen pokračovat ve více jak stočtyřicetileté historii dobrovolného hasičstva,ale i nadále podporovat rozvoj tohoto vysoce humánního společenství lidí,kteří svůj volný čas obětují pomoci člověku v nouzi. Naši předchůdci se řídili hasičským desaterem, řiďme se jím i my.

 

Hasičské desatero
 
  1. V jedno mocné heslo spojenými silami věřit budeš, neboť jím podmíněn jest zdar spolku a ctnosti.
  1. Nebudeš nositi jméno hasič a odznaky hasičské nadarmo, ale činy svými jim k větší cti a vážnosti pomáhati budeš.
  1. Pomni, abys cvičení pilně navštěvoval a tak schopnost svou znovu nabyl k vykonání těžké povinnosti, kterou jsi z nežištné lásky k bližnímu a pro záchranu národního majetku dobrovolně za svou přijal. 
  1. Cti dobrý mrav a kázeň spolku, tím docílí se dlouhodobé a blahodárné působení.
  1. Nezabíjej zdraví a čas zahálkou nebo malichernostmi, ale čítej dobré spisy o hasičství, abys v oboru tom se zdokonalil.
  1. Nesmícháš náčiní a přístrojů hasičských v nepořádnou hromadu, uložíš na pravé místo, aby vše bylo stále po ruce a v pořádku.
  1. Neokrádej se pohodlností a liknavostí o zásluhy, jež můžeš nabýti včasným přispěcháním k ohni a zachráníš nejen majeteku, ale i životů lidských.
  1. Nepromluvíš slova hanlivého o bratrovi svém, ale bratrsky ho poučíš, nebo šetrně pokáráš, kdy toho zasluhovati bude.
  1. Nepožádáš hodnosti ve spolku, která právem náleží bratru staršímu, způsobilejšímu a zasloužilejšímu.
  1. Aniž požádáš kdy odměny od bližního svého za službu, kterou jsi mu hájením majetku prokázal, ani peněz, ani nábytku, ani šatstva, ani vola, ani osla, což jeho jest…
 
 Co jsme zažili v roce 1999:
           Sbor má 32 členů a to 25 mužů a 7 žen.
 
4. října zemřel nejstarší člen, bratr František Smejkal ve věku 85 let.
Členem SDH v Hamrech byl od roku 1940.
 
Významné životní jubileum – 70 let oslavil 30. prosince hospodář sboru, bratr Josef Šípek.
 
V měsíci srpnu změnil stav svobodný na ženatý velitel, bratr Aleš Poul.
 
         Sbor má auto značky Robur, staré 32 let. Díky údržbě členů sboru je schopné kdykoli vyjet. Dále vlastní stříkačku PS – 12 s příslušenstvím, cvičnou výstroj, pracovní obleky a vycházkové uniformy.
 
         V měsíci dubnu byl tradiční sběr železného šrotu a v květnu kamení  na poli místního zemědělského družstva.
 
Nejenom prací, ale i sportem a zábavou je člověk živ.      
 
V sobotu 8. května vyjeli na kolech zdatnější členové se svými přáteli prohlédnout si nové hasičské auto do Zámku Žďáru nad Sázavou.
 
         30. května se konala soutěž mužů ve Vatíně. Družstvo za povzbuzování ostatních členů sboru obsadilo 5. místo ze 14-ti startujících družstev.
V měsíci srpnu byla provedena kontrola Požárního řádu za účasti starosty obce, starosty sboru a preventisty.
 
         Velitel Aleš Poul se zúčastnil školení velitelů v Zámku Žďáře n/Sáz. Spolu s řidičem Bohoušem Šimůnkem prováděli pravidelnou údržbu a opravu auta.
FacebookyoutubeFacebookyoutube