14.11.2010 – Víceúčelové hřiště

Od 14.11. loňského roku se pracuje na víceúčelovém školním hřišti na Kasance. Bylo oploceno, natíral se a přibíjel dřevěný materiál,potloukala se podlaha na půdě, zakrývala střecha folií,pobíjel štít, usazovaly okna ve skládku, opravovala cesta, natíraly se okenice, dveře a následně kompletovaly, rozdělával se plot, sekla se tráva, vláčelo se hřiště, sbíral kamen, zvedala se bouda a kolem vyrovnával terén, pomáhali jsme při obnovení struhy a napojování vodoteče. Samozřejmě za spolupráce našeho bratra a zároveň obecního pana starosty Huberta Křesťana a firmy Colas a.s. K dnešnímu dni zde hasiči odpracovali cca 1057 hodin.

FacebookyoutubeFacebookyoutube