Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES

Zbytek akcí v roce 2010

Sbor má k dnešnímu dni 59 členů, z toho 28 mužů, 15 žen a 16 mládeže.

 

Nejstarší člen je Josef Šípek, nejmladší členka je Eva Černá.

 

Přivítali jsme nové členy: Petra Kosmáka a Ondru Peréze.

:
Své 80. jubileum letos oslavil bratr Josef Souček Tento rok také oslavil své krásné 70. narozeniny náš dlouholetý bratr Josef Pokorný.

 

29.1.2010– se konala Okrsková výroční valná hromada ve Škrdlovicích. Na této valné hromadě proběhlo poděkování všem sborům za jejich činnost při zásazích, tak i při pořádání kulturních akcí, za práci s dětmi a mládeží. Na Okrskové konferenci bylo poděkováno odstupujícím členům p. Dočekalovi a p. Kabelkovi a nově zvoleným, ke kterým patří i náš bratr Aleš Poul popřáno hodně pracovních úspěchů.

 

14.3.2010se uskutečnilo setkání zasloužilých hasičů v Jamách. Z našeho sboru bylo zastoupení A. Březinou, J. Součkem, V. Chládkem, J. Šípkem a K. Černým. Sešlo se zde cca 50 zasloužilých hasičů.

 

V aule Vysoké školy báňské v Ostravě byl v sobotu 3. července 2010 ve 12:00 hodin zahájen 4. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Starosta ing. Karel Richter přivítal také náměstka ministra vnitra Jaroslava Solivara a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR generálmajora ing. Miroslava Štěpána a zahraniční delegace.

 

V tomto roce absolvoval základní odbornou přípravu ve školení velitelů družstva Tomáš Černý a ve školení strojníků bratr Pavel Eler, které se konalo v HZS ve Žďáře nad Sázavou, kde také proběhlo školení na motorové pily, kterého se zúčastnil bratr Pavel Kroupa, bratr Roman Březina a bratr Aleš Poul.

 

Brigádní činnost začala v sobotu 17.dubna kdy 7 členů sebralo celkem 3 920 kg železného šrotu a v sobotu 30. října 14 členů sebralo celkem 1 800 kg železného šrotu. Ani ženy nezahálely a pustily se do úklidu hasičské zbrojnice. Tímto ,ale brigádní činnost zcela nekončí.

25.5.2010 – se konala brigáda související s úklidem obecního lesa pod mateřskou školkou.

11.6.2010 – byli požádáni členové našeho sboru p. Pazourem ze ZD Sázava o pomoc při zakrývání silážní jámy.

4.7.2010 – byli opět hasiči požádáni pionýrskou skupinou o pomoc při odvozu věcí na pionýrský tábor do Železných horek. Věci odvážel hasičským Roburem -bratr Bohuslav Šimůnek v doprovodu Marie Šimůnkové a bratra Aleše Poula.

12.7.2010 – se hasiči vydali pod vedením Miroslava Křivy vypomoci AMK Hamry nad Sázavou při kropení biketrialové tratě.

Dne 12.6.2010 se členové našeho sboru vydali na slavnost do Polničky, která se konala ke 130. výročí založení sboru. Slavnost se konala na prostranství před Sokolovnou s názvem „pod Kaštanama“, k poslechu a tanci hrála kapela Seniorka. Počasí bylo krásné a odpoledne se zdařilo.

 

   16.6.2010 jsme uspořádali den otevřených dveří na hasičské zbrojnici pro děti ze základní a mateřské školy. Starosta sboru A. Březina s bratrem P. Kroupou přivítaly děti v hasičské garáži, kde jim ukázali has. techniku, auta a jejich vybavení. Poté se děti odebraly do zbrojnice, kde je přivítala sestra Ivana Kroupová a Pavla Poulová. Zde jim ukázaly útok na DVD ,poháry, představily nový hasičský prapor a prohlédly si fotky z oddílu Plamínek.

0.7.2010 se v Sázavě pořádala jako každý rok hasičská soutěž s názvem „O putovní pohár starosty obce“. Celkem se zde zúčastnilo 18 hasičských sborů, což byl doposud nejvyšší počet družstev v této soutěži. Muži se umístili na krásném 8 místě a ženy jelikož byly počítány do kategorie mužů na pěkném 12 místě.

16.7.2010 vyjížděli naši muži k požáru náspu železniční tratě za Kalábovými. Jednotka přijela na místo, kde již zasahovali profesionální hasiči. Po uhašení se přesunuli do Šlakhamrů, kde hořel porost za Pátkovými. Zde naši 3 členové vypomohli profesionálům a zbytek mužstva na točně u Staňkového rybníka zajišťovalo doplňování cisteren ostatním hasičským jednotkám. Na úseku v Hamrech nad Sázavou zasahovalo 10 jednotek hasičů.

Dne 8.10.2010 v 17:00 hodin byl vyhlášen poplach na Janáčkův mlýn ve Světnově. Po příjezdu se naše jednotka nahlásila veliteli zásahu Emilu Novákovi, který je poslal na poslední úsek dálkové dopravy, kde po průzkumu bylo provedeno hašení zemědělského objektu dvěma proudy C. Zúčastnilo se zde 6 zasahujících sborů.

Na Štědrý den jsme se tradičně sešli ve 13:00 hodin na Březinově rybníku, kde se popíjel svařáček

FacebookyoutubeFacebookyoutube