Ostatní akce v roce 2006

Sbor má 59 členů, 24 mužů, 15 žen, 20 dětí a mládeže.
 
Své 80 narozeniny oslavil bratr Miloslav Matoušek, který je ve sboru 57 let.
70 narozeniny oslavil bratr Vladimír Chládek, členem je 47 let.
50 jubileum oslavila sestra Hana Jiřikovská, členkou je 28 let.
 
     23. dubna ve Škrdlovicích a 3. prosince v Jamách se konal aktiv velitelů, kterého se zúčastnil velitel bratr Aleš Poul.
 
     Preventista bratr Jiří Šípek získal osvědčení a odznak „Referent prevence a výchovné činnosti“. Třetího stupně.
V jarních měsících tradičně začíná brigádní činnost.
 
     2. dubna vyjelo 7 členů spolu s kláštěrskými hasiči čerpat vodu k Sobotkům, kdy z důvodu ucpání vpustě u lesa voda zaplavila dvůr. 3. dubna byla 7 členy výpusť vyčištěna, aby voda nezpůsobila záplavu silnic a zahrad, jak tomu bylo v minulém roce.
 
     8. dubna 4 členové spolu s najdeckými hasiči umývali silnice v Hamrech.
 
     V sobotu dopoledne 22. dubna a 14. října se tradičně zbíral železný šrot. Do zběrných surovin bylo odvezeno 110 metráků. Poté se večer 14.10. sešli všichni členové sboru v garáži v hasičské zbrojnici, kde se pro ně peklo prasátko.
Na žádost starosty obce Huberta Křesťana byla zajištěna pomoc při stěhování OÚ do nové budovy. 11. května byla uklízena prkna z rozebrané konstrukce v KD do mateřské školy.
V počasí, které nepřipomínalo 4. červen se sešlo před zbrojnicí hodně dětí, rodičů a prarodičů, aby společně oslavili Den dětí.  
  Tradičně jej pořádala pionýrská skupina a SDH Hamry n/Sáz. Netradičně všechny disciplíny spojovalo téma celého dětského odpoledne: „Cesta kolem světa“. Začátek i konec patřil Plamínku. Ten předvedl požární útok, který pro přítomné diváky okomentoval bratr Alois Březina.

 
     13. června zahoukala siréna, začalo námětové cvičení, zásah byl prováděn za mateřskou školou. Požární sbory Najdek, Hamry a Zámek Žďár přijely na místo v 16:41. Voda z najdecké cisterny dopadla na budovu v 16:48 a z řeky Sázavy v 16:52. Z budovy školy byl zachráněn jeden „ zraněný“. Podle starosty obce proběhl cvičný zásah rychle a bez větších technických problémů.
 
    17. června proběhla Okresní soutěž v Pikárci, kde soupeřilo již 6 týmů žen.
Potěšující je, že družstvo žen vybojovalo první místo.
 

 

     V sobotu 16. září se konal závod motokrosu a cyklistů „Na trati“ v Hamrech n/Sáz. S úpravou trati, kropením pomáhala v pátek již tradičně mužská část sboru.
 
     Pionýrský tábor v Železných Horkách oslavil letos 30 let od postavení prvních stanů v Údolí slunce. Nevím, jak dlouho trvá naše spolupráce, ale vím, že náš Robur tam odvezl už stovky kufrů a batohů. I během roku pomáhají naši členové s údržbou a opravou základny. Při setkání bývalých účastníků tábora 22. července pomáhali pro ně naši členové připravit pohoštění.
 
 
Na pátek 17. listopadu zval plakát malé i velké na „Lampionový průvod“, V podvečer u nového OÚ starosta pan Hubert Křesťan symbolicky uvolnil obec, aby účastníci mohli projít částí Dolní Hamry.

Zakončení bylo ve zbrojnici, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení.
 
 
Poděkování patří všem členům sboru, zvláště těm starším, u kterých si vážíme jejich zkušeností, dobrých rad a stálého zájmu o dění ve sboru, všem sponzorům a obecnímu úřadu za celoroční spolupráci.

 

 
FacebookyoutubeFacebookyoutube