Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES

Ostatní akce v roce 2005

Sbor má 50 členů a to 24 mužů, 15 žen a 11 dětí.

 
22. srpna oslavila sestra Marie Šípková  své 70. narozeniny, 8. září bohužel podlehla těžké nemoci. Členkou sboru byla 25 let.
75 let oslavil bratr Josef Souček
79 let oslavil bratr Miloslav Matoušek, který je zároveň nejstarší člen.
Potěšitelné je, že mezi 11 nejmladšími členy má svého nástupce, pravnučku.
 
     Aby byla požární technika v dobrém stavu, schopná výjezdu a zásahů, o to se za pomoci mužské části sboru stará velitel bratr Aleš Poul a řidič, strojník Roman Březina.
 
     Zvyšují se také nároky kladené na všechny členy sboru dobrovolných hasičů, zvláště ale na funkcionáře, kteří získávají znalosti a odbornou přípravu na školeních a setkáních.
 
9. ledna na školení hospodářů a revizních kontrolorů byli Radek Kratochvíl a Helena Jadrná.
8. května a 13. listopadu na aktivu v Jamách pozorně sledoval program velitel Aleš Poul a strojník Roman Březina.
Na pozvání velitele sboru Žďáru Josefa Součka bylo setkání velitelů a jejich zástupců v Táferně ve Žďáře. Toho se zúčastnili Aleš Poul a Zdeněk Lopour.
 
     20. března se sešlo v Novém Městě na Moravě 252 delegátů z 260 SDH okresu, aby po projednání zprávy výkonného výboru zvolili starostu Okresního združení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Stal se jím Luboš Zeman, pro kterého hlasoval i náš starosta, Alois Březina.
Brigádní činnost začala 9. dubna sběrem železného šrotu. 9 členů sebralo 50 metráků železa a na podzim 8. října 11 členů 60 metráků šrotu.
 
     23.dubna se sbíraly na silnici v Hamrech ořezané větve stromů. Ty byly odvezeny za MŠ, kde byla připravena hranice.
 
  „Po dlouhé době opět vzplály ohně o Filipojakubské noci a začaly se dít podivuhodné věci…“
Dne 30. dubna se v podvečer začaly scházet děti s rodiči na prostranství za školkou. Tam na ně čekala čtyřmetrová hranice s ošklivou čarodějnicí, kterou vyrobili mladí hamerští hasiči – Plamínci.
I přesto, že akce nebyla ohlášená, čarodějnice na hranici měla svou konkurenci. Sešlo se zde pár „atraktivních“ čarodějnic, ze kterých naše porota vybírala tu nejoriginálnější.
Po vyhlášení výsledků vzplála hranice a začala volná zábava. Ti co neopékali buřtíky nebo nestáli u stánku s lektvary (pivo, limo, káva, čaj) si užívali připravených her, kde se zdokonalovali v čarodějnickém umění na příští rok.

  
 
      7. května, 10. a 11. září přijelo 13 členů i s rodinnými příslušníky do Železných Horek, kde pomohli Pionýru s údržbou tábořiště.
 
     

     23. května, po bouřce a přívalech vody byli požádáni členové sboru o pomoc v místní části Leskovice. Zde po ucpání kanálů, voda tekla přes zahrady a cesty. Šest členů v nepříznivém počasí tyto kanály vyčistila a následně firma Františ odklidila naplavenou hlínu a listí. Silnice byly spláchnuty a zprovozněny.

V neděli 5. června při počasí, které dětem příliš nepřálo, zahájili příslušníci Policie ČR
Dětský den“
 
 
Předvedli ukázku výcviku policejních psů. Vysvitlo sluníčko a tak se naplno rozběhly soutěže. Tradičních i nových soutěži se zúčatnilo asi 200 dětí, v doprovodu rodičů i prarodičů. Za přispění prarodičů, byly pro děti připraveny pěkné ceny, pro všechny občerstvení a hudba.
 

V pátek 5. srpna pomohli hasiči s úpravou trati místnímu Automotoklubu, který pořádal 6. srpna závody. 7 členů vyzkoušelo dopravu vody z řeky od Březinových na závodiště na staré trati.
 
     17. listopadu prošel v podvečer částí Dolní Hamry lampionový průvod. Děti spolu s rodiči prožily nezapomenutelný večer, který ukončily na Ranči, kde byl pro ně připraven horký čaj. Všichni se shodli na tom, že si příští rok vše zopakují.
FacebookyoutubeFacebookyoutube