Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES

Zbývající akce roku 2011

28. 1. 2011 proběhla okrsková výroční valná hromada, která se konala na hasičské zbrojnici ve Žďáře nad Sázavou v Zámku II. Za náš sbor se zúčastnil starosta sboru Alois Březina a člen okrsku a velitel sboru bratr Aleš Poul.

   Dne 20. 2. 2011 se konalo na hasičské zbrojnici v Hamrech nad Sázavou školení zásahové jednotky a při té příležitosti velitel rozdal formuláře na lékařské prohlídky a shlédly nové zásahové helmy.

   Dne 4. 3. 2011 jsme se vydali na ples na pozvání Jihlavského stacionáře, který se konal v hotelu Maller v Jihlavě. Opět nás tato kulturní akce nezklamala a splnila naše očekávání. Klienti ze stacionáře měli krásná 3 vystoupení a celé odpoledne je provázela pěkná muzika. Nejen děti ze stacionáře, ale i my jsme měli zážitky z pěkně ztráveného odpoledne.

  13. 3. 2011 se na útvaru ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo školení v lezecké a jistící průpravě a slaňování z věže. Tohoto školení se zůčastnili: bratr A. Poul, Z. Lopour, J. Šípek, P. Kroupa, A. Březina, R. Březina, T. Černý, J. Kempa, O. Peréz a P. Kosmák.

   Dne 21.3.2011 se v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě konalo okresní shromáždění starostů sborů dobrovolných hasičů a starostů okrsků SH ČMS. Proběhlo hodnocení činnosti za rok 2010 (ve 257 sborech bylo k 31. 12. 2010 registrováno 11 031 hasičů) byl také projednán rozpočet OSH ČMS na rok 2011. Z 257 sborů dobrovolných hasičů zde mělo zastoupení 235 SDH, což byla účast kolem 92%. Jednání se účastnilo mnoho významných hostů jako Hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, generální ředitel a předseda představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Ing. Josef Kubeš, člen VV SH ČMS, ústředí a ředitel Centra hasičského hnutí v Přibyslavi Jiří Pátek, starosta krajského sdružení hasičů ČMS a předseda bezpečnostní komise kraje Vysočina Jan Slámečka a ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina plk. Ing. Drahoslav Ryba a další.

   Dne 24. 3. se konalo jarní zasedání výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přibyslavi. Starosta SH ČMS informoval výbor o opatřeních, která byla přijata v hledání východisek ze současné ekonomické situace. Šlo o věcná jednání s generálním ředitelstvím HZS ČR, Národním výborem CTIF a s představiteli Ministerstva sociálních věcí. Středem pozornosti bylo hlavně plnění nemocenských dávek pro dobrovolné hasiče. Výbor dál projednával přípravu Shromáždění starostů.

   2.4.2011 v 8:00 hodin jsme zorganizovali sběr železného šrotu v Hamrech nad Sázavou. Sebralo se 2 230 kg železného šrotu a 310 kg oceli.

   9.4.2011 proběhlo umývání silnic za spolupráce  dobrovolných hasičů z Najdeku. Za náš sbor se zúčastnil B. Šimůnek, P. Kroupa, Z. Lopour, J. Šípek a R. Březina.

   16. 4. 2011. Se sešli starostové okresních sdružení hasičů z celé republiky, aby zhodnotili činnost SH ČMS a korigovali směrování Sdružení do dalších období. Kromě programu, ve kterém bylo zahrnuto hospodaření, zhodnocení období od podzimního zasedání Shromáždění starostů, o práci dobrovolných hasičů po celý minulý rok a dopad hospodářské krize zde také zazněla statistická fakta.

   17. 4. 2011 měli sraz hasičtí senioři okrsku Žďár nad Sázavou v kulturním domě ve Světnově. V tomto okrsku je v současné době sdruženo 22 sborů dobrovolných hasičů a patří k největším okrskům v okrese Žďár nad Sázavou. Toto setkání bylo v rámci okrsku již třetí a patronací byl pověřen hasičský sbor ve Světnově. Z našeho sboru bylo zastoupení A. Březinou, L. Součkem, J. Šípkem, V. Chládkem a J. Součkem.

 

   V dubnu dne 29. 4. až 1. 5. se naše dvě dorostenky Martina Březinová a Petra Ondrová zúčastnily soustředění dorostu v Pacově. Celou akci pořádala asociace požárního sportu. Tyto informace, které zde získaly, jim pomohou k lepším výsledkům při nadcházejících soutěžích.

9. 7. 2011 – proběhl 8. ročník soutěže sboru dobrovolných hasičů „ O pohár starosty obce“ v Sázavě. Letos byla účast na této soutěži opravdu veliká. Celkem se účastnilo 21 družstev – 15 družstev mužů, 5 družstev žen a jedno družstvo dětí. Náš sbor soutěžil se smíšeným družstvem. Celé odpoledne nás provázelo slunečné počasí.

   5.8.2011 nás navždy opustil místostarosta okrskového výboru bratr Emil Novák. Smutečního rozloučení se za náš sbor zúčastnili bratr Pavel Kroupa, Alois Březina, Ladislav Souček, Josef Souček, Bohuslav Šimůnek, Vladimír Chládek a Josef Šípek.

   Již v pořadí třetím se konal na letišti v Přibyslavi dne 27. 8. 2011 největší svátek hasičů celé ČR – výstava nové i historické hasičské techniky, o kterou vzorně pečují v nejedné hasičské zbrojnici. K vidění byla řada vozidel. Původně 333 přihlášených vozidel uzavřelo konečný počet 343 exponátů, a účastníků, kteří prošli výstavou, bylo s nějvětší pravděpodobností kolem 33 333. Ze Žďárského okresu se výstavy aktivně účastnilo 28 sborů dobrovolných hasičů, které vystavily 44 vozidel. Tato akce byla velice úspěšná. Náš sbor také vystavoval auta značky Robur, Volkswagen Transporter a PPS 8. Tato akce se nám velice líbila a příště pojedeme opět.

   11. 9. 2011 přijal náš sbor pozvání od SDH Žďár nad Sázavou II. Na oslavu 125. Výročí založení sboru. Zde předvedli útok zámečtí senioři s historickou ruční čtyřkolovou stříkačkou z roku 1889, dále zde zásahová jednotka předvedla rozstříhání osobního vozidla po havárii, program byl zpestřen divadelním představením a z horních pater zámecké věže se slaňovali příslušníci HZS Kraje Vysočina – ÚO Žďár nad Sázavou. Celé odpoledne nás provázelo krásné počasí a příjemná hudba.

  Dne 17.9. 2011 jsme se zúčastnili 8. ročníku Memoriálu Jana Dřínkave Žďáře nad Sázavou. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 32 družstev, z toho 18 družstev mužů a 14 družstev žen. Po loňském vítězství v ženské kategorii se nám s časem  79,81 podařilo vybojovat až 6. místo a chlapi ve své kategorii s časem 65,21  10.místo. Odměnou za naše snažení se nám staly ceny co jsme vyhráli.   K naší radosti byly stejné v obou kategoriích a nám se podařilo získat  poukázku na občerstvení do restaurace Astra pro všech 18 soutěžících. Další závody nás čekají až na jaře roku 2012.

   Dne 17. 11. 2011 v 17:00 hodin se tento datum, jako již každý rok stal nejprosvícenějším dnem celého roku. Malí i velcí se vydali s barevnými a různě velkými lampiony do temných ulic Hamrů nad Sázavou s počtem přibližně 200 účastníků. Po krátkém okruhu po Hamrech jsme všichni průvod zakončili na hasičské zbrojnici, kde již čekal pro děti teplý čaj, párek v rohlíku, drobné dárečky a pro dospělé se zde našlo také něco na zahřátí. Soudíme, že tato akce byla zdařilá, jelikož se jí účastní mnoho dětí. Tato akce skončila kolem 21:00 hodin.

19.12. 2011 se naši muži sešli u Březinova rybníka , kde proběhla výuka obsluhy motorových pil. Práce s motorovou pilou u dobrovolných jednotek PO je prací důležitou a potřebnou pro zdolávání požárů, technických zásahů při záchraně osob a v neposlední řadě také při živelných pohromách. Tuto výuku zakončili závěrečnou zkouškou dne 17. 4. na útvaru ve Žďáře nad Sázavou, které se zúčastnil bratr Aleš Poul, bratr Pavel Kroupa a bratr Roman Březina.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube