Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES

Události v roce 2000

Rok 2000, jsou tři významné události v hasičském dění.
Ve dnech 20. až 25. června bylo v bavorském AUGSBURGU připomenuto 100. výročí založení mezinárodní hasičské organizace CTIF.
     7. září 1975 byly zpřístupněny první výstavní sály na zámku v Přibyslavi, dnešním Centru Hasičského hnutí. Za 25 let byl zámek přebudován na moderní hasičský výstavnický, dokumentační a metodický areál celoevropského významu.
     První dva červencové dny se sjeli do Žďáru n/Sáz. hasiči z celé republiky na jednání 2. řádného sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Touto událostí žilo celé okresní město a hasiči žďárského okresu.
     Po ocenění činnosti okresního združení ve Žďáře a SDH v Jimravově nejvyšším vyznamenáním přišly na řadu volby.
Ze čtyř kandidátů byl novým starostou Sdružení hasičů zvolen ing. Karel Richter. Do funkce náměstka vedle třech stávajících byl zvolen Jan Dřínek.
 
Co jsme zažili v roce 2000:
     Sbor má 31 členů a to 24 mužů a 7 žen.
 
Nejstaršími členy jsou bratr Miloslav Matoušek a Miroslav Vašek, kterým je 74 let.
 
70. výročí narozenin oslavil bratr Josef Souček.
60. výročí sestra Marta Chládková a bratr Josef Pokorný.
 
     Ve dnech 28. ledna a 15. října byl starosta sboru bratr Březina přítomen na jednání okrskové konference ve Škrdlovicíh a Novém Městě na Moravě.
 
     O co méně se letos schůzovalo, o to více pracovalo. Jaro začalo úklidem před zbrojnicí a cesty před OÚ. Mechanizaci nahradily košťata a lopaty, odklízel se materiál po zimním posypu.
 
     V měsíci dubnu patří pravidelně jedna sobota sběru železného šrotu. letos 22.4. 2000 9 členů sboru svezlo za KD 150 metráků železa. Začátkem prosince s půjčeným traktorem se sběr opakoval. Sebralo se 80 metráků železa.
 
     30. dubna se zůčastnil velitel bratr Aleš Poul školení velitelů, kde hlavním bodem byla příprava okrskové soutěže. ta se konala 28. května u Velkého Dářka a nás těší, že hamerské družstvo obsadilo pěkné 4. místo.
  3. května vyjeli hasiči spolu s najdeckými k požáru náspu u trati pod Milfajtovými a protože bylo sucho, hořelo ještě jednou a to 9. června u obecního lesa u železniční zastávky.
 
     8. října velitel Aleš Poul spolu se svým zástupcem Zdeňkem Lopourem absolvovali cyklickou odbornou přípravu velitelů.
 
     15. října na školení strojníků čerpal vědomosti strojník Bohouš Šimůnek. 
 
     V noci z 23. na 24. října hořela zahradní kůlna v části Dolní Hamry. Hašení provedli žďárští hasiči s cisternou. Druhý den, kdy majitelé nebyli přítomni, dohlížel na místě požáru bratr Jiří Šípek.
 
     V úterý 28. listopadu v 15:10 hod. se rozezněla siréna. Starosta obce místním rozhlasem upozornil, že se jedná o taktické cvičení na hašení objektů místního Zemědělského družstva. Čtyři sbory přijeli včas a s dostatečným počtem lidí. Byl to sbor ze zámku Žďáru, veř. útvar Žďár, Najdek a Hamry.
FacebookyoutubeFacebookyoutube