Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES

Události v roce 2002

Sbor má 28 členů a to 22 mužů a 6 žen.
 
Bratr Miloslav Matoušek je nejstarším členem a zároveň od r. 1950 nejdéle ve sboru tj. 52 let.
Bratr Josef Šípek je ve sboru 50 let. Dlouhá léta dělá hospodáře a pomáhá při akcích pořádaných sborem.
Bratr Alois Souček je ve sboru 50 let plnil funkci preventisty a člena výboru.
 
 Všem patří poděkování za jejich odvedenou práci.
 
     Jarní pracovní činnost začala v pátek 15. a sobotu 16. března. Šest členů našeho sboru a technika najdecských hasičů umývala a čistila silnice po Hamrech od zimního posypu.
 
     V měsíci dubnu byl aktiv starostů a velitelů ve Škrdlovicích a v měsíci říjnu školení strojníků.
 
     Sobota 20. dubna byla tradičně dnem sběru železného šrotu. Ten se opakoval také na podzim v říjnu.
 
     V měsíci květnu sbírali kamení na polích ZD muži i ženy.
 
     V neděli 26. května se konala okrsková soutěž v Ostrově nad Oslavou. Přes nepřízeň počasí, ale podpory i nejmenších rodinných příslušníků získávalo družstvo mužů 5. místo.
 
     V sobotu 1. června  uspořádali hasiči sváteční odpoledne ke Dni dětí a to se konalo před OÚ za spolupráce s Pionýrem. Odpoledne bylo plné her a soutěží. Za nasbírané body si děti mohly vybrat ceny, které připravili pořadatelé s pomocí sponzorů. Na závěr akce přijeli najdečtí hasiči s cisternovou stříkačkou, kterou si děti se zájmem prohlédly. Odměnou pořadatelům byly rozzářené oči dětí a spokojení rodiče.
 
     Měsíc červenec, měsíc prázdnin, patří tradičně dětem na táboře v Údolí slunce u Železných Horek. Mladší členové sboru s rodinnými příslušníky strávili sobotní a nedělní den s táborníky. Předvedli požární útok, děti si vyzkoušely hašení džberovou stříkačkou.
 
       Srpnové povodně nenechaly nikoho lhostejným k osudu lidí postižench touto přírodní katastrofou. Obec Hamry vyhlásila na 19. srpna sbírku na pomoc oblastem postiženým povodněmi. Sbor přispěl částkou 2000,- Kč které byly s dalšími finančními a materiálními dary dány obci Dolní Beřkovice okres Mělník.
 
     V pátek 30. srpna byla milou povinností návštěva oslav 115. výročí založení Sboru v Zámku Žďár. Z bohatého kulturního programu do nočních hodin si jistě každý vybral.
 
     3. října se uskutečnilo v Zámku Žďár setkání zasloužilých hasičů. Zdařilému setkání byli přítomni bratr Josef Souček a bratr Josef Šípek.
 
     I kandidatura bratra Jana Dřínka v říjnových volbách do Senátu byla  členy podpořena.
FacebookyoutubeFacebookyoutube