Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES

Akce v roce 2007

Sbor má  64 členů a to 25 mužů, 16 žen a 23 dětí a mládeže.
5. května oslavil 50. jubileum bratr Pavel Kroupa
60 tiny oslavil bratr Hubert Křesťan.
 
     17. února se konal na útvaru ve Žďáře n/Sáz. aktiv velitelů, za nemocného bratra Aleše Poula putovalo na místo jen hlášení.
 
     15. dubna ve Škrdlovicích se školení zúčastnil starosta bratr Alois Březina, velitel bratr Aleš Poul a kronikář bratr Josef Šípek.
 
     11. listopadu se konalo výroční jednání starostů SDH v okrese Žďár n/Sáz. Kromě hodnocení činnosti za rok 2007 a přijeti usnesení s hlavními úkoly pro příští rok mělo i slavnostní část. V KD v Novém Městě na Moravě byl za účasti hostů představen nový historický prapor dobrovolných hasičů okresu. Dobrovolní hasiči, kteří v 257 sborech združují členskou základnu v počtu 10 542 členů, tak navázali na bohaté historické kořeny svých předchůdců.
 
     2. prosince se sešli v Jamách velitelé a starostové okrsku. Náš sbor zastupoval bratr Roman Březina. Zde nám bohužel nebylo schváleno konání okrskového kola soutěže k 110. výročí založení sboru v Hamrech.
 
Celý rok byl opět naplněn činností hasičů, ať kulturní, brigádní nebo soutěžní.
 
Kulturní činnost začala 3. reprezentačním plesem.
 
Po patnácti letech se opět rozezvučel sál kulturního domu v Hamrech a prostory se zaplnily do posledního místa lidmi ve večerních róbách.“
 Pan starosta přivítal všechny příchozí v nově zrekonstruovaném kulturním domě při příležitosti 3. reprezentačního hasičského plesu.
K tanci a poslechu hrála Venkovská kapela a zároveň vystoupil se svými country tanci dětský soubor Čertíci. V této chvíli jihly oči přítomných maminek a v pozdějších hodinách se rozzářily oči všem mužům při divokém reji kankánových tanečnic.
Když odbila půlnoc, byla vylosována bohatá tombola. Tímto chceme ještě jednou poděkovat všem sponzorům za jejich krásné dary.
Po vyhlášení tomboly se tančilo do ranních hodin.
Věříme, že se za rok setkáme opět v zaplněném sále.
 
 
     Společenský oděv za sportovní vyměnilo 22 členů sboru a 22. února přišli do tělocvičny ZŠ. Protáhnout si tělo, povzbudit při přátelském utkání ve fotbale s najdeckými hasiči. Po dlouhé době se tak oba sbory sešly při sportovním zápolení, kde si užily hodně legrace.
 
     Brigádní činnost začala v pátek 30. března,kde 5 členů sboru umývalo hlavní silnice přes Hamry.
Tradiční sběr železného šrotu byl v sobotu 14. dubna, kdy 6 členů a 6. října 8 členů sebralo celkem 100 metráků železa,
„Po dlouhé době opět vzplály ohně o Filipojakubské noci a začaly se dít podivuhodné věci…“

Dne 30. dubna se v podvečer začaly scházet děti s rodiči na prostranství za školkou. Tam na ně čekala čtyřmetrová hranice s ošklivou čarodějnicí, kterou vyrobili mladí hamerští hasiči – Plamínci.
 
I přesto, že akce nebyla ohlášená, čarodějnice na hranici měla svou konkurenci. Sešlo se zde pár „atraktivních“ čarodějnic, ze kterých naše porota vybírala tu nejoriginálnější.
 
Po vyhlášení výsledků vzplála hranice a začala volná zábava. Ti co neopékali buřtíky nebo nestáli u stánku s lektvary (pivo, limo, káva, čaj) si užívali připravených her, kde se zdokonalovali v čarodějnickém umění na příští rok.
 
 
     Před soutěžemi nesmí chybět pořádný nácvik. Proto jsme se scházeli na Březiňáku kde jsme poctivě trénovali.
  
  V neděli 27. května se konala okrsková soutěž v Ostrově n/Osl.Teréní  úpravy i počasí nám přálo. Na okrskovém kole vedle tradičních disciplín – útok, štafeta, teorie, jsme poprvé absolvovaly „pořadovku“. Pravidla byla opět přísná, ale i přesto obsadilo družstvo mužů krásné 3. místo a družstvo žen si obhájilo první mezi ženami a páté mezi dvaceti dvěma mužskými soutěžícími družstvy.
 
 
 
       A zase to počasí. V neděli 3. června začal program, tj. soutěže a hry „Dětského dne“ před zbrojnicí.

Ranní rozhodování o konání Dětského dne nebylo lehlé. Pršelo celou noc a stále ještě prší, ani snímky z meteoradaru nedávají jasnou odpověď o dalším průběhu počasí. Ale i tak se začaly chystat disciplíny a stánek s občerstvením.
 
Po zahájení programu, se počasí umoudřilo a vydrželo až do skončení Dětského dne.
 
Poté se naplno rozběhly soutěže. Na některých stanovištích děti musely prokázat svoji obratnost a šikovnost, jinde potřebovaly i trochu štěstí. Za jejich snažení je rozhodčí odměňovali papírovými bodíky. Ty potom mohly v obchodě vyměnit za pěkné ceny.
 
Někteří borci vyzkoušeli všechny disciplíny, jiní se naopak „specializovali“ na tu svoji. Ale to nehrálo vůbec žádnou roli. Důležité je, že se všichni účastníci dobře bavili a prožili příjemné odpoledne.
 
Tradičních i nových soutěží se zúčastnilo asi 200 dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Za přispění sponzorů byly pro děti připraveny pěkné ceny, pro všechny pak občerstvení a hudba.
 
Jaké je rozhodnutí pořadatelů? Příští rok musíme pro ty nejmenší zajistit další vhodné disciplíny a pokračovat v tradici pořádání dětských dnů za spolupráce hasičů z Hamrů nad Sázavou a vedoucích z Pionýrské skupiny v Hamrech nad Sázavou.  
23. června proběhlo opět okresní kolo v Ostrově n/Osl. 
 
 
 
     V sobotu 8. září s Roburem hamerští hasiči reprezentovali sbor na
PYRO CARU 07 .
 Roburem jsme se dopravili na letiště v Přibyslavi, kde se konalo největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek v historii České republiky. Ani nepřízeň počasí nezlomilo téměř 200 sborů dobrovolných hasičů, aby většinou po vlastní ose dopravily na 270 hasičských aut. Tato podívaná se bude opakovat příští rok 30. a 31. srpna, pak jednou za 3 roky.
 
 
     15. září se u Zimního stadionu v Žďáře nad Sázavou konal 4. ročník Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku. 
V zápalu boje jsme nevnímaly nepříznivé počasí, které nás provázelo celou soutěží. Přes očekávanou vysokou účast se nás sešlo jen 13 družstev v klasickém útoku, který se letos pořádal poprvé. S velkou radostí jsme opět stanuly na stupni vítězů, kde nás čekal obrovský putovní pohár. Příští rok by jsme rády si jej opět vezly k nám do Hamrů.
 
    17. listopad – děti a rodiče vědí, že se koná lampionový průvod. Letošní, byl obohacen o hudební doprovod harmoniky Jaroslava Špinara. Tradičně končil před hasičskou zbrojnicí, kde na účastníky čekal teplý čaj a dárečky.
Letošní rok oslaví hamerský sbor 110. výročí založení. Neplánujeme velkolepé oslavy, ale chceme dále pokračovat v akcích, které už občané a návštěvníci dobře znají a věříme, že budou s nimi nadále spokojeni a zpříjemní jim den.
FacebookyoutubeFacebookyoutube