Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES

Akce v roce 2004

Rok 2004, to je rok 140. výročí založení českého hasičského hnutí, jehož počátek odvozujeme od ustavení historicky prvního sboru ve Velvarech v r. 1864. Na Moravě v roce 1868 vznikl první sbor zásluhou Tituše Kršky ve Velkém Meziříčí.
     Začátky – to byly ruční stříkačky a koňské potahy. V 19. století se v Čechách objevily parní stříkačky, které vyžadovali odbornou obsluhu. Ve velkých městech a závodech proto začaly ustavovat skupiny  profesionálních pracovníků, kteří měli na starost hašení požárů.
 
     Hasičské hnutí se považuje za jedno z nejušlechtilejších, které se v dnešním moderním světě vyskytuje. Je důkazem toho, že existují lidé, kterým nejsou lhostejné problémy druhých.
 
     23. a 24. dubna v Přibyslavi zahájilo Shromáždění starostů OSH-okresní sdružení hasičů, přípravu na třetí řádný sjezd, který se bude konat 2. a 3. července v Klatovech.
Co jsme zažili v roce 2004:
     Sbor má 34 členů a to 25 mužů a 9 žen.
 

6. března odešel bratr Miroslav Vašek ve věku nedožitých 78 let. Hasičem byl 50. roků.
 
Nejstarším členem je bratr Miroslav Matoušek, kterému je 77 let ve sboru je 54 let.
30. prosince oslaví 75 let bratr Josef Šípek, ve sboru je 52 let a plní funkci hospodáře. 6. října v Domě Hasičské vzájemné pojištovny ve Žďáře n/Sáz. na okresním aktivu zasloužilých hasičů a fonkcionářů byl oceněm “Pamětním listem”.
Blahopřeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a štěstí.
 
      7. února důsledkem rychlého tání sněhu byl náš sbor povolán k čerpání vody ze zatopeného sklepa u Porubských.
 
     Nepříznivé počasí provázelo i sběr železného šrotu. 17. dubna 14 členů a na podzim 9. října 12 členů objelo půjčeným traktorem část Dolní a Horní Hamry. Sebrané metráky železa klesají, ale  stále je to jeden z hlavních příjmů do pokladny. Za vynaloženou námahu bylo odměnou příjemné posezení i s ostatními členy u grilovaného kuřete.
 
     30. května pořádal SDH ve Vysokém okrskovou soutěž. Klání se zůčastnilo 20 družstev. Naše družstvo si vedlo dobře, ale po selhání techniky spadlo na poslední místo. Zklamání bylo veliké, snad se příští rok povede lépe.
 
     V neděli 6. června slavily děti před OÚ svůj svátek. Sponzoři, pionýrská skupina a hasiči připravili pěkné odpoledne kterému přálo i sluníčko.
Dětský den
 
      V  pátek 16. září odjela skupina členů s technikou do Tábora v Železných Horkách. Provedli údržbu techniky a v sobotu při námětovém cvičení hašení dřevěného objektu tábora vyzkoušeli opravenou stříkačku.
    
     Strojníci, velitelé družstev a velitelé dobrovolných jednotek PO mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí.
Odborné přípravy se 14. a 15. dubna v Přibyslavi zúčastnil velitel jednotky bratr Aleš Poul, velitel družstva Lopour Zdeněk a strojník Veverka Milan.
     V měsíci květnu absolvovali školení velitelů Aleš Poul a strojníků Březina Roman a Šimůnek Bohouš.
 
     Na okresním shromáždění hasičů – starostů 24. října v Novém Městě na Moravě byl přítomen náměstek starosty bratr Pavel Kroupa.
 
     7. listopadu na aktivu velitelů a strojníků okrsku v Jamách pozorně sledovali program Březina Roman a Poul Aleš.
FacebookyoutubeFacebookyoutube